Tallinna Linnavolikogu 07.09.2006 määrus number 50.
Haabersti linnaosa põhimäärus

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine