Tallinna Linnavolikogu 07.09.2006 määrus number 50.
Haabersti linnaosa põhimäärus

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linnaosade põhikirjade kinnitamine Tvk m 49 16.10.1997 01.11.1997
2 Omavalitsuse põhiülesanded linnaosas Tvk o 27.05.1993 27.05.1993