Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maamaksumäära kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 23.03.2006 määrus number 20
Jõustumine:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:04.02.2013 - ... [RT IV, 01.02.2013, 65]
Märkus: Pealkiri kuni 04.02.2013: Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 24.01.2013 nr 4 [RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]
Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012
Tvk m 25.03.2010 nr 15, jõustumine 01.04.2010
Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009
Tvk m 13.12.2007 nr 46 jõust. 01.01.2008

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

23. märts 2006 nr 20

 

 

Maamaksumäära kehtestamine
[RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

 

 

 

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lg 1 alusel.
[RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

 

 

     

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega reguleeritakse Tallinna linna haldusterritooriumil:

1) maamaksumäära kehtestamist;

2) [Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

3) [Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

4) [Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 2. Maamaksumäära kehtestamine

Maamaksumääraks Tallinnas on 2,5% maa maksustamishinnast aastas.
(Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

§ 3. [Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 4. [Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 5. [Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 6. [Kehtetu - RT IV, 01.02.2013, 12 - jõust. 04.02.2013]

§ 7. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees