Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste põhimääruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 20.06.2005 määrus number 37
Jõustumine:01.07.2005
Redaktsiooni kehtivus:26.01.2012 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 26.01.2012 nr 3, jõustumine 03.02.2012
Tvk m 17.06.2010 nr 38, jõustumine 01.07.2010
Tvk m 06.05.2010 nr 25, jõustumine 13.05.2010
Tvk m 01.10.2009 nr 35, jõustumine 29.10.2009

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

20. juuni 2005 nr 37

 

 

Tallinna linna ametiasutuste põhimääruste muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 20 lg 1 p 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 34.

 

 

     

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 51 “Tallinna linna ametiasutuste
ümberkorraldamine, Elamumajandusameti struktuuri ja teenistujate koosseisu- ning põhimääruse kinnitamine” lisa 2 punkti 2 täiendatakse punktiga 2.1.12 järgmiselt:

“2.1.12 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.”.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 46 “Tallinna Haridusameti põhimääruse kinnitamine” lisa punkti 2 täiendatakse punktiga 2.1.22 järgmiselt:

“2.1.22 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.”.

§ 3.  (Kehtetu - Tvk m 06.05.2010 nr 25, jõustumine 13.05.2010)

§ 4.  Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 49 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Maa-ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu ning põhimääruse kinnitamine” lisa 2 punkti 2 täiendatakse punktiga 2.1.16 järgmiselt:

“2.1.16 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.”.

§ 5.  Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määruse nr 44 “Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti põhimääruse kinnitamine” lisa punkti 2 täiendatakse punktiga 2.1.11 järgmiselt:

“2.1.11 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.”.

§ 6.  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määruse nr 71 “Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse kinnitamine” lisa punkti 2 täiendatakse punktiga 2.1.35 järgmiselt:

“2.1.35 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.”.

§ 7.  (Kehtetu - Tvk m 26.01.2012 nr 3, jõustumine 03.02.2012)

§ 8.  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 1998 määruse nr 42 “Tallinna Perekonnaseisuameti põhimääruse kinnitamine” lisa punkti 2 täiendatakse punktiga 2.1.71 järgmiselt:

“2.1.71 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;”.

§ 9.  (Kehtetu - Tvk m 17.06.2010 nr 38, jõustumine 01.07.2010)

§ 10.  Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määruse 43 “Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine” muudetakse järgmiselt:

1) lisa 1 punkti 2 täiendatakse punktiga 2.1.36 järgmiselt:

“2.1.36 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.”.

2) lisa 2 punkti 2.1.22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2.1.22 seadusest tulenevate kohaliku omavalitsusüksuse haldusülesannete täitmiseks Tallinna haldusterritooriumil kriisireguleerimise valdkonnas riigiga sõlmitud halduslepingu haldamine ja järelevalve ning osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.”.

3) lisa 3 punkti 2 täiendatakse punktiga 2.1.39 järgmiselt:

“2.1.39 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.”;

4) lisa 4 punkti 2 täiendatakse punktiga 2.1.24 järgmiselt:

“2.1.24 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.”.

§ 11.  (Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 35, jõustumine 29.10.2009)

§ 12.  Määrus jõustub 1. juulil 2005.

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees