Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 770

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavalitsuse 13. aprilli 2016 korralduse nr 562-k "Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise komisjoni liikmete ja nende asendusliikmete kinnitamine" kehtetuks tunnistamine Tlv k 866 06.06.2018
2 Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 10 31.01.2018 10.02.2018 RT IV, 07.02.2018, 20
3 Konkursi "Tallinna linna lumemurdja" korraldamine Tlv k 2019 20.12.2017
4 Riigimaantee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 13,0-16,0 Tallinna piir - Topi sõlm ehituse kaasfinantseerimiseks Tallinna linna ja Maanteeameti vahel 30. augusti 2016 sõlmitud koostöölepingu muudatuse projekti heakskiitmine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 2016 20.12.2017
5 Ülemiste järve joogiveehaarde sanitaarkaitseala piiri muutmise taotlemine Tlv k 954 14.06.2017
6 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja sellest eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja võrguettevõtja arenduskohustus. Tvk m 9 18.05.2017 27.05.2017 RT IV, 24.05.2017, 5
7 Tallinna Kesklinna Valitsuse 6. detsembri 2016 kirja nr 11-6/5251-3 "Reklaamikandja eksponeerimise pikendamise taotluse kooskõlastamata jätmine (Raua tn 18)" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 229 08.02.2017
8 Tallinna teede liigid Tlv m 52 14.12.2016 24.12.2016 RT IV, 21.12.2016, 18
9 Tallinna linna ja AKTSIASELTSi TALLINNA VESI vahel sõlmitava Paide tänav 13a ning Pille tänav 20, 22, 24 ja Tehnika tn 115 kinnistute liitumispunktide rajamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 1732 16.11.2016
10 Osalemine EL struktuurivahendite välisprojektis "Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 1614 26.10.2016
11 Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI vahel sõlmitava Rummu tee 7a ja 7b kinnistute liitumispunktide rajamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 1463 28.09.2016
12 Pärnamäe tee 27 ja 27a katastriüksuste aadresside muutmine Pirita linnaosas Tlv k 979 15.06.2016
13 Katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinnas Tlv k 924 08.06.2016
14 Katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinna linnaosas Tlv k 923 08.06.2016
15 Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Tvk m 16 02.06.2016 13.06.2016 RT IV, 10.06.2016, 2
16 Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine Tlv k 899 01.06.2016
17 Paldiski mnt 1 // Toompuiestee 23 katastriüksuse aadressi muutmine Kesklinnas Tlv k 721 11.05.2016
18 Katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinnas Tlv k 680 04.05.2016
19 Tähesaju tee 1, Tähesaju tee 1a ja Tähesaju tee 3 katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 679 04.05.2016
20 Rannamõisa tee 38 katastriüksuse aadressi muutmine Haabersti linnaosas Tlv k 678 04.05.2016

Otsingutingimused
ÕigusharuKommunaalmajandus