Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 766

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Ülemiste järve joogiveehaarde sanitaarkaitseala piiri muutmise taotlemine Tlv k 954 14.06.2017
2 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja sellest eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja võrguettevõtja arenduskohustus. Tvk m 9 18.05.2017 27.05.2017 RT IV, 24.05.2017, 5
3 Tallinna Kesklinna Valitsuse 6. detsembri 2016 kirja nr 11-6/5251-3 "Reklaamikandja eksponeerimise pikendamise taotluse kooskõlastamata jätmine (Raua tn 18)" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 229 08.02.2017
4 Tallinna teede liigid Tlv m 52 14.12.2016 24.12.2016 RT IV, 21.12.2016, 18
5 Tallinna linna ja AKTSIASELTSi TALLINNA VESI vahel sõlmitava Paide tänav 13a ning Pille tänav 20, 22, 24 ja Tehnika tn 115 kinnistute liitumispunktide rajamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 1732 16.11.2016
6 Osalemine EL struktuurivahendite välisprojektis "Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 1614 26.10.2016
7 Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI vahel sõlmitava Rummu tee 7a ja 7b kinnistute liitumispunktide rajamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 1463 28.09.2016
8 Pärnamäe tee 27 ja 27a katastriüksuste aadresside muutmine Pirita linnaosas Tlv k 979 15.06.2016
9 Katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinnas Tlv k 924 08.06.2016
10 Katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinna linnaosas Tlv k 923 08.06.2016
11 Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Tvk m 16 02.06.2016 13.06.2016 RT IV, 10.06.2016, 2
12 Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine Tlv k 899 01.06.2016
13 Paldiski mnt 1 // Toompuiestee 23 katastriüksuse aadressi muutmine Kesklinnas Tlv k 721 11.05.2016
14 Katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinnas Tlv k 680 04.05.2016
15 Tähesaju tee 1, Tähesaju tee 1a ja Tähesaju tee 3 katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 679 04.05.2016
16 Rannamõisa tee 38 katastriüksuse aadressi muutmine Haabersti linnaosas Tlv k 678 04.05.2016
17 Lauliku tn 51 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Nõmme linnaosas Tlv k 677 04.05.2016
18 Laevastiku tn 3 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Põhja-Tallinnas Tlv k 676 04.05.2016
19 Mittetulundusühingule Eesti Drifti Liit tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine Tlv k 651 27.04.2016
20 Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 katastriüksuse aadressi muutmine Kristiine linnaosas Tlv k 623 27.04.2016

Otsingutingimused
ÕigusharuKommunaalmajandus