Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 56

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Merimetsa roheala kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine Tlv k 4 07.01.2015
2 Tallinna Keskkonnaameti antud raielubade nr 15925 ja 15997 osalise kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 317 13.03.2013
3 "Tallinna haljastuse tegevuskava aastateks 2013−2025" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine Tvk o 57 19.04.2012
4 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord Tvk m 17 19.05.2011 27.05.2011 RT IV, 09.03.2013, 56
5 Kristiine linnaosa pargile nime määramine Tlv m 63 27.04.2011 02.05.2011 RT IV, 23.04.2013, 46
6 Kesklinna parkidele nimede määramine Tlv m 102 08.12.2010 13.12.2010 RT IV, 24.05.2013, 20
7 Tallinna linnaosades heakorratöödega seotud lepingute sõlmimise seaduslikkuse ja selleks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kontroll 2007. aastal Tvk o 33 19.02.2009
8 Raielubade väljastamise kontroll Tvk o 225 13.11.2008
9 Pirita linnaosa metsadele nimede määramine Tlv m 17 20.02.2008 25.02.2008 RT IV, 27.06.2013, 4
10 Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2006 korralduse nr 2061-k "Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise aluste kinnitamine ja ajutise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse Tlv k 2133 05.12.2007
11 Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine Tlv m 70 29.06.2007 01.09.2007 RT IV, 27.06.2013, 80
12 Tallinna linna välisvalgustuse suunad aastateks 2006-2015 Tvk o 330 16.11.2006
13 Lillepeenarde, -tornide, -aplite ja -kompositsioonide kujunduse ideekonkursi korraldaja määramine, komisjonide moodustamine ja osalejate kvalifitseerimise tingimuste heakskiitmine Tlv k 2226 07.11.2006
14 Arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamise aluste kinnitamine ja ajutise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse hindamiseks Tlv k 2061 11.10.2006
15 Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine Tlv m 126 21.12.2005 30.12.2005
16 Teemaplaneeringu "Tallinna rohealad" algatamine Tvk o 67 24.03.2005
17 Tallinna linna haljastute klassifikatsiooni ja hoolduse nõuete kinnitamine Tlv m 99 05.09.2001 10.09.2001
18 Puude raieloa andmise kord Tlv m 97 17.11.1999 22.11.1999
19 OÜ Pirita Haljastus linnale kuuluva osa müük Tvk o 158 12.11.1998 12.11.1998
20 Informatsioon vabaduse puiestee rekonstrueerimisest Tvk o 88 18.06.1998 18.06.1998

Otsingutingimused
ÕigusharuKommunaalmajandus / Haljastus ja linnakujundus