Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 214

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" muutmine Tlv m 15 17.04.2019 29.04.2019 RT IV, 26.04.2019, 1
2 Tallinna linna omandis olevate teede seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine Tlv m 12 06.03.2019 15.03.2019 RT IV, 12.03.2019, 4
3 Tee seisunditasemete ja -nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse ja planeerimisseaduse §-s 131 nimetatud ülesannete delegeerimine Tvk m 2 24.01.2019 03.02.2019 RT IV, 31.01.2019, 49
4 Tallinna linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldused ja toimepidevuse nõuded Tvk m 1 24.01.2019 03.02.2019 RT IV, 31.01.2019, 48
5 Riigimaantee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 13,0-16,0 Tallinna piir - Topi sõlm ehituse kaasfinantseerimiseks Tallinna linna ja Maanteeameti vahel 30. augustil 2016 sõlmitud koostöölepingu lisa heakskiitmine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 1692 21.11.2018
6 Riigimaantee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 13,0-16,0 Tallinna piir - Topi sõlm ehituse kaasfinantseerimiseks Tallinna linna ja Maanteeameti vahel 30. augusti 2016 sõlmitud koostöölepingu muudatuse projekti heakskiitmine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 2016 20.12.2017
7 Tallinna teede liigid Tlv m 52 14.12.2016 24.12.2016 RT IV, 21.12.2016, 18
8 Pärnamäe tee 27 ja 27a katastriüksuste aadresside muutmine Pirita linnaosas Tlv k 979 15.06.2016
9 Katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinnas Tlv k 924 08.06.2016
10 Katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinna linnaosas Tlv k 923 08.06.2016
11 Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine Tlv k 899 01.06.2016
12 Paldiski mnt 1 // Toompuiestee 23 katastriüksuse aadressi muutmine Kesklinnas Tlv k 721 11.05.2016
13 Katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinnas Tlv k 680 04.05.2016
14 Tähesaju tee 1, Tähesaju tee 1a ja Tähesaju tee 3 katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Lasnamäe linnaosas Tlv k 679 04.05.2016
15 Rannamõisa tee 38 katastriüksuse aadressi muutmine Haabersti linnaosas Tlv k 678 04.05.2016
16 Lauliku tn 51 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Nõmme linnaosas Tlv k 677 04.05.2016
17 Laevastiku tn 3 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Põhja-Tallinnas Tlv k 676 04.05.2016
18 Mittetulundusühingule Eesti Drifti Liit tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine Tlv k 651 27.04.2016
19 Madara tn 5 // Paldiski mnt 39 katastriüksuse aadressi muutmine Kristiine linnaosas Tlv k 623 27.04.2016
20 Katastriüksuste aadresside korrastamine Põhja-Tallinnas Tlv k 596 20.04.2016

Otsingutingimused
ÕigusharuKommunaalmajandus / Teedemajandus