Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 166

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldused ja toimepidevuse nõuded Tvk m 1 24.01.2019 03.02.2019 RT IV, 31.01.2019, 48
2 Ülemiste järve joogiveehaarde sanitaarkaitseala piiri muutmise taotlemine Tlv k 954 14.06.2017
3 Tallinna linna ja AKTSIASELTSi TALLINNA VESI vahel sõlmitava Paide tänav 13a ning Pille tänav 20, 22, 24 ja Tehnika tn 115 kinnistute liitumispunktide rajamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 1732 16.11.2016
4 Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI vahel sõlmitava Rummu tee 7a ja 7b kinnistute liitumispunktide rajamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 1463 28.09.2016
5 Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Tvk m 16 02.06.2016 13.06.2016 RT IV, 10.06.2016, 2
6 Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonnas Tvk o 49 24.03.2016
7 Tallinna linna ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI vahel sõlmitava Rummu tee 7 ning Pille tänav 20, 22, 24 ja Tehnika tn 115 kinnistute liitumispunktide projekteerimise kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 1976 23.12.2015
8 Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine Tvk o 103 11.06.2015
9 Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Lepiku tegevuspiirkonnas ja ühisveevarustuse Udeselja tegevuspiirkonnas Tvk o 190 11.12.2014
10 Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine Tvk o 164 30.10.2014
11 Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine Tvk o 141 19.09.2013
12 Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Vana-Pääsküla tegevuspiirkonnas Tvk o 91 13.06.2013
13 Tallinna sademevee strateegia aastani 2030 Tvk m 18 19.06.2012 27.06.2012 RT IV, 09.03.2013, 41
14 Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Mähe ja Aegna saare tegevuspiirkondades Tvk o 91 14.06.2012
15 Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine Tvk o 85 31.05.2012
16 Tallinna sademevee strateegia aastani 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Tlv k 764 23.05.2012
17 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021 Tvk m 54 18.11.2010 29.11.2010 RT IV, 21.05.2013, 35
18 Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine Tlv m 81 21.10.2010 25.10.2010
19 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2009-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Tlv k 1489 29.09.2010
20 Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine Tlv m 19 03.03.2010 08.03.2010

Otsingutingimused
ÕigusharuKommunaalmajandus / Veevarustus ja kanalisatsioon