Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 161

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldused ja toimepidevuse nõuded Tvk m 1 24.01.2019 03.02.2019 RT IV, 31.01.2019, 48
2 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja sellest eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja võrguettevõtja arenduskohustus. Tvk m 9 18.05.2017 27.05.2017 RT IV, 24.05.2017, 5
3 Osalemine EL struktuurivahendite välisprojektis "Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 1614 26.10.2016
4 Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni põhimäärus Tlv m 15 27.02.2013 05.03.2013 RT IV, 02.03.2013, 83
5 Aktsiaseltsi Tallinna Soojus 2009. majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine ja aktsiaseltsi audiitori nimetamine Tlv k 980 09.06.2010
6 Projekti "Fassaadid korda" raames korterelamuid energiasäästlikumaks muutvate korteriühistute toetamise kord Tvk m 38 15.10.2009 01.01.2010
7 Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2010–2020 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine Tvk o 146 18.06.2009
8 Korteriühistute energiamärgise väljastamise kulude ja korteriühistute koolituskulude katmiseks toetuse eraldamise kord Tvk m 9 19.03.2009 01.04.2009
9 Tallinna linna omandis oleva elamu soojusenergia teenustasu jaotus eluruumide vahel Tlv m 52 30.06.2008 03.07.2008
10 Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus Tvk m 19 27.05.2004 01.07.2004 RT IV, 08.08.2013, 59
11 Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv m 105 10.12.2003 15.12.2003
12 Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv m 21 20.02.2002 25.02.2002
13 Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv m 50 07.03.2001 12.03.2001
14 Erikontrolli korraldamine Aktsiaseltsis Tallinna Soojus Tlv k 6945 15.10.1999 15.10.1999
15 Soojusenergia kulude arvestamise korra kinnitamine Tlv m 78 11.12.1998 01.01.1999
16 Tallinna energeetikakontseptsiooni heakskiitmine Tvk o 145 29.10.1998 29.10.1998
17 Männiku katlamaja soojustrasside rendilepingu muutmine Tlv k 6162 16.10.1998 16.10.1998
18 Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu ja põhimääruse kinnitamine Tlv m 33 22.05.1998 22.05.1998
19 Tallinna energeetikakontseptioon Tlv k 1826 27.03.1998 27.03.1998
20 As-i Tallinna Soojus 1996/1997.majandusaasta aruande kinnitamine Tlv k 5277 23.12.1997 23.12.1997

Otsingutingimused
ÕigusharuKommunaalmajandus / Energeetika ja soojusmajandus