Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 51

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavalitsuse 13. aprilli 2016 korralduse nr 562-k "Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise komisjoni liikmete ja nende asendusliikmete kinnitamine" kehtetuks tunnistamine Tlv k 866 06.06.2018
2 Tallinna supelrandade kasutamise ja hooldamise kord Tvk m 9 25.02.2016 04.03.2016 RT IV, 01.03.2016, 64
3 Projekti "Fassaadid korda" raames korterelamuid energiatõhusamaks muutvate korteriühistute toetamise kord Tvk m 8 25.02.2016 06.03.2016 RT IV, 03.03.2016, 21
4 Projekti "Roheline õu" raames toetuse andmise korra vormid Tlv m 24 24.03.2014 29.03.2014 RT IV, 26.03.2014, 40
5 Projekti "Roheline õu" raames toetuse andmise korra vormid Tlv m 43 13.05.2013 24.05.2013 RT IV, 21.05.2013, 21
6 Koerte jalutusväljakute ja ujutuskohtade rajamise nõuded Tlv m 87 27.12.2012 01.01.2013 RT IV, 09.01.2013, 42
7 Projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord Tlv m 78 19.12.2012 27.12.2012 RT IV, 16.03.2013, 53
8 Ettekirjutus-hoiatus Peterburi mnt 7. kilomeetril Tallinna suunal ajutise ehitisena püstitatud kiirtoitlustamiskioski (Rekkamehe Bistroo) lammutamiseks Tlv k 889 13.06.2012
9 Ettekirjutus-hoiatus Kaarli pst 2a maatükile õigusliku aluseta püstitatud ehitise lammutamiseks Tlv k 888 13.06.2012
10 Avalikule alale puude istutamise kord Tlv m 112 28.09.2011 03.10.2011 RT IV, 07.06.2013, 1
11 Konkursi "Tallinna linna Lumemurdja" korraldamine Tlv k 2050 29.12.2010
12 Kristiine linnaosa vanema 31. märtsi 2010 korralduse nr 90 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (Tedre 2 Korteriühistu) Tlv k 1016 16.06.2010
13 Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile heakorrakuu jooksul 24. aprillist kuni 23. maini 2010 linnaosade territooriumilt ebaseaduslikult ladestatud jäätmete likvideerimiseks ning täiendavate heakorratööde tegemiseks Tlv k 600 21.04.2010
14 Patarei- ja akujäätmete kogumiskastide tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingule Eesti Elektroonikaromu ja mittetulundusühingule Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus Tvk o 30 11.02.2010
15 Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamiseks, komisjoni põhimääruse ning arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise aluste kinnitamine Tlv m 83 12.11.2008 17.11.2008 RT IV, 27.06.2013, 43
16 Üldkasutatavate supluskohtade ettevalmistamine suplushooajaks ning nende heakorra ja ohutuse tagamine suplushooajal Tlv m 36 07.05.2008 10.05.2008
17 Üldkasutatavate supelrandade ettevalmistamine suveperioodiks Tlv k 914 16.05.2007
18 Tallinna linna heakorra eeskiri Tvk m 45 22.06.2006 01.09.2006
19 Üldkasutatavate supelrandade ettevalmistamine suveperioodiks Tlv k 881 03.05.2006
20 Projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord Tlv m 22 22.03.2006 27.03.2006

Otsingutingimused
ÕigusharuKommunaalmajandus / Heakord