Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 60

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Memorandumi heakskiitmine ja volituste andmine Tallinna abilinnapeale Kalle Klandorfile ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 1801 12.12.2018
2 Tallinna Kesklinna Valitsuse 6. detsembri 2016 kirja nr 11-6/5251-3 "Reklaamikandja eksponeerimise pikendamise taotluse kooskõlastamata jätmine (Raua tn 18)" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 229 08.02.2017
3 Tallinna supelrandade kasutamise ja hooldamise kord Tvk m 9 25.02.2016 04.03.2016 RT IV, 01.03.2016, 64
4 Liikluspindade aadresside korrastamine Mustamäe linnaosas Tlv k 917 10.06.2015
5 Orienteerumisklubile TON tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine Tlv k 741 13.05.2015
6 Ettekirjutus-hoiatus Peterburi mnt 7. kilomeetril Tallinna suunal ajutise ehitisena püstitatud kiirtoitlustamiskioski (Rekkamehe Bistroo) lammutamiseks Tlv k 889 13.06.2012
7 Ettekirjutus-hoiatus Kaarli pst 2a maatükile õigusliku aluseta püstitatud ehitise lammutamiseks Tlv k 888 13.06.2012
8 Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine Tlv m 24 06.06.2012 11.06.2012 RT IV, 16.04.2013, 32
9 Munitsipaalomandis olevate avalike tasuliste käimlate hinna kehtestamine Tlv k 1573 13.10.2010
10 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja 2. juuli 2010 käskkirja nr 65 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 1486 29.09.2010
11 Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine Tlv m 56 16.06.2010 21.06.2010 RT IV, 24.05.2013, 42
12 Konkursi "Tallinna linna Lumemurdja" korraldamine Tlv k 269 17.02.2010
13 Parkimistasu soodustuste andmine Tlv k 2203 30.12.2009
14 Tänavarajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks vajaliku maa pindala, aadressi ja sihtotstarbe määramine ning plaani- või kaardimaterjalil määratud maaüksuse piiride kinnitamine Tlv k 2179 30.12.2009
15 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 1984 02.12.2009 07.12.2009
16 Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna "Hoovid korda" preemiasaajate väljaselgitamiseks Tlv k 1496 16.09.2009
17 Ajutise komisjoni moodustamine läbirääkimisteks AKTSIASELTSIGA TALLINNA VESI veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna vähendamiseks 2010. aastal Tlv k 1452 09.09.2009
18 Hoonestusõiguse tasu ja äriruumide üürihinna ajutise vähendamise kord Tlv m 45 13.05.2009 25.05.2009 RT IV, 07.06.2013, 54
19 Tallinna Linnavalitsuse linnaruumi ülesseatud arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise alatise komisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 1897 12.11.2008
20 Rahvusvahelise festivali "Tallinna lillefestival" läbiviimine Tlv k 1410 27.08.2008

Otsingutingimused
ÕigusharuKommunaalmajandus / Muud