Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 37

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" muutmine Tlv m 15 17.04.2019 29.04.2019 RT IV, 26.04.2019, 1
2 Memorandumi heakskiitmine ja volituste andmine Tallinna abilinnapeale Kalle Klandorfile ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 1801 12.12.2018
3 Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 10 31.01.2018 10.02.2018 RT IV, 07.02.2018, 20
4 Konkursi "Tallinna linna lumemurdja" korraldamine Tlv k 2019 20.12.2017
5 Tallinna linna ja AKTSIASELTSi TALLINNA VESI vahel sõlmitava Paide tänav 13a ning Pille tänav 20, 22, 24 ja Tehnika tn 115 kinnistute liitumispunktide rajamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 1732 16.11.2016
6 Projekti "Fassaadid korda" raames korterelamuid energiatõhusamaks muutvate korteriühistute toetamise kord Tvk m 8 25.02.2016 06.03.2016 RT IV, 03.03.2016, 21
7 Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteemi põhimäärus Tlv m 41 21.05.2014 31.05.2014 RT IV, 28.05.2014, 80
8 Tallinna linna seisukoht kuue valla ühise ettepaneku kohta maakonnaplaneeringus Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks Tvk o 29 06.03.2014
9 Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri Tlv m 30 06.05.2013 13.05.2013 RT IV, 10.05.2013, 9
10 Projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord Tlv m 78 19.12.2012 27.12.2012 RT IV, 16.03.2013, 53
11 Tallinna kohalike teede nimekiri Tvk o 106 19.06.2012
12 Ettekirjutus-hoiatus Peterburi mnt 7. kilomeetril Tallinna suunal ajutise ehitisena püstitatud kiirtoitlustamiskioski (Rekkamehe Bistroo) lammutamiseks Tlv k 889 13.06.2012
13 Ettekirjutus-hoiatus Kaarli pst 2a maatükile õigusliku aluseta püstitatud ehitise lammutamiseks Tlv k 888 13.06.2012
14 Tallinna sademevee strateegia aastani 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Tlv k 764 23.05.2012
15 Konkursi "Tallinna linna Lumemurdja" korraldamine Tlv k 2050 29.12.2010
16 Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamiseks, komisjoni põhimääruse ning arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise aluste kinnitamine Tlv m 83 12.11.2008 17.11.2008 RT IV, 27.06.2013, 43
17 Volitatud isikute määramine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimiseks Tvk m 31 16.06.2005 01.07.2005 RT IV, 08.08.2013, 38
18 Tallinna tänavate gruppideks jaotuse kehtestamine Tvk m 58 20.12.2004 01.01.2005
19 Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu määrade kinnitamine Tlv m 76 08.09.2004 13.09.2004
20 Ajutise komisjoni moodustamine Tlv k 1646 25.08.2004

Otsingutingimused
ÕigusharuKommunaalmajandus / Üldküsimused