Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 877

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Tasuta sõiduõiguse andmine Tvk o 2 23.01.2014
162 Parkimistasu maksusoodustuste andmine 2014. aastaks Tlv k 1767 18.12.2013
163 Traktorite ja liikurmasinate liikluskorraldus Tallinnas Tlv m 181 18.12.2013 30.12.2013 RT IV, 27.12.2013, 2
164 Mootorsõidukite õppesõidu korraldus Tallinnas Tlv m 180 18.12.2013 30.12.2013 RT IV, 27.12.2013, 1
165 Tasuta sõidu õiguse andmine Tvk o 194 12.12.2013
166 Parkimistasu maksusoodustuste andmine 2014. aastaks ja andmisest keeldumine Tlv k 1681 04.12.2013
167 AS-iga Eesti Liinirongid sõlmitava piletihindade hüvitamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Harjole Tlv k 1417 09.10.2013
168 Parkimistasu maksusoodustuse andmine 2013. aastaks Tlv k 1330 25.09.2013
169 Tasuta sõidu õiguse andmine (Tallinna maraton ja Tallinna sügisjooks ning autovaba nädal 16.-22. september 2013) Tvk o 119 22.08.2013
170 Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmise lepingu vorm ja tüüptingimused Tlv m 117 14.08.2013 24.08.2013 RT IV, 21.08.2013, 15
171 Parkimistasu maksusoodustuste andmine 2013. aastaks Tlv k 986 26.06.2013
172 Tasuta sõidu õiguse andmine Tvk o 94 13.06.2013
173 Parkimistasu maksusoodustuste andmine 2013. aastaks Tlv k 857 12.06.2013
174 Teisaldatud sõidukite valvega hoiukoha asukoha määramine ja sõidukite teisaldamise korraldamine Tlv k 793 05.06.2013
175 Tasuta sõidu õiguse andmine Tvk o 79 16.05.2013
176 Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine Tlv m 32 13.05.2013 24.05.2013 RT IV, 21.05.2013, 52
177 Parkimistasu maksusoodustuste andmine 2013. aastaks Tlv k 639 06.05.2013
178 Tallinna linna, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Kristiine Keskus OÜ vahel sõlmitava Kristiine ühistransporditerminali rajamise koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale Tlv k 542 17.04.2013
179 Parkimistasu maksusoodustuste andmine 2013. aastaks Tlv k 497 10.04.2013
180 Nõusoleku andmine parkimistasu maksmise korraldamise ja kontrollimise ning viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule Tvk o 41 04.04.2013

Otsingutingimused
ÕigusharuTransport