Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 877

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 XXVII laulupeo ja XX tantsupeo "Minu arm" ürituste korraldamiseks nõusoleku andmine, liikluskorraldus, tänavate ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine Tlv k 896 19.06.2019
2 XXIII üldlaulupeo ajal tasulise parkimise korraldamine Tlv m 59 30.06.1999 03.07.1999
3 Volituste andmine Tallinna Transpordiametile riigihanke "Sõitjateveo (bussiliikluse) korraldamine avaliku teenindamise lepingu alusel perioodil 2014-2020" läbiviimiseks ning sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Harjole Tlv k 461 03.04.2013
4 Volituse andmine Tallinna linna ja Saue valda ühendava linnaliini rahastamise kokkuleppe sõlmimiseks Tvk o 102 02.06.2016
5 Volituse andmine Tallinna elanike tehtud sõitude hüvitamise lepingu sõlmimiseks Tvk o 105 11.06.2015
6 VIII noorte laulu- ja tantsupeo osavõtjate poolt linna ühistranspordi kasutamine Tvk o 74 12.06.1997 12.06.1997
7 Varustusfirma Resval asutamisest ja registreerimisest Tlv k 133 02.03.1990 02.03.1990
8 Vara üleandmine ja seoses tööandja muutumisega muudatuste tegemine töölepingutes ja tööraamatutes Tlv k 461 04.06.1993 04.06.1993
9 Vanalinna tänavate sulgemine XXVI Vanalinna Päevade ajal Tlv k 855 09.05.2007
10 Vanalinna tänavate osaline sulgemine XXVIII Tallinna vanalinna päevade ajal Tlv k 834 20.05.2009
11 Vanalinna tänavate osaline sulgemine XXVII vanalinna päevade ajal Tlv k 911 21.05.2008
12 Vanalinna tänavate osaline sulgemine XXV Vanalinna Päevade ajal Tlv k 750 19.04.2006
13 Vanalinna tänavate osaline sulgemine ja liikluskorralduse muudatus XXXI Tallinna vanalinna päevade ja 6. Tallinn Treff festivali ajal Tlv k 729 16.05.2012
14 Vanalinna tänavate osaline sulgemine ja liikluskorralduse muudatus XXX Tallinna vanalinna päevade ajal Tlv k 847 18.05.2011
15 Vanalinna sissesõidu ning Sadama parkla parkimise hindade kehtestamine Tlv k 1509 19.07.1994 19.07.1994
16 Vanalinna sissesõidu lubade piirhindade kehtestamine Tlv k 1071 18.11.1992 18.11.1992
17 Vanalinna sissesõidu lubade piirhindade kehtestamine Tlv k 964 13.12.1991 13.12.1991
18 Vanalinna sissesõidu lubade piirhindade kehtestamine Tlv k 645 29.06.1992 29.06.1992
19 Vanalinna sissesõidu lubade piirhindade kehtestamine Tlv k 195 01.03.1991 01.03.1991
20 Vanalinna liikluskorraldus Volbriööl Tlv k 2980 28.04.1999 28.04.1999

Otsingutingimused
ÕigusharuTransport