Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 877

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Liikluskorraldus Tallinna kesklinnas 31.detsembrist 1999 kuni 01.jaanuarini 2000 Tlv k 8105 22.12.1999 22.12.1999
2 Parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni moodustamine Tlv k 6607 29.09.1999 29.09.1999
3 Ajutine liikluskorraldus Tallinna vanalinnas Tlv k 5513 28.12.2001 10.01.2002
4 Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti ja Tallinna Autobussikoondise AS ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS vahelise sõitjateveo avaliku teenindamise lepingute kehtetuks tunnistamine Tlv k 5105 28.11.2001 28.11.2001
5 Ajutise komisjoni moodustamine (Tallinna parkimise arengukava lähteülesande väljatöötamise ja arengukava koostamise korraldamiseks, läbivaatamiseks ja kooskõlastamiseks) Tlv k 5101 28.11.2001 28.11.2001
6 Tegutsemislubade väljastamise komisjoni moodustamine Tlv k 5068 30.06.1999 30.06.1999
7 Parkimiseks sooduslubade väljastamise komisjoni moodustamine Tlv k 5003 30.06.1999 30.06.1999
8 Tallinna Ühistranspordiliinide teenindamise konkursi komisjoni 5. jaanuari 2001 riigihanke 1471 eduka pakkumiste valiku protokolli, Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti juhataja 10.jaanuari 2001 käskirja nr 4 osaline kehtetuks Tlv k 4990 21.11.2001 21.11.2001
9 Liikluse korraldus XXIII üldlaulupeo ja XVI üldtantsupeo ajal Tlv k 4730 16.06.1999 16.06.1999
10 Sõitjateveo avaliku teenindamise lepingute muutmine Tlv k 4455 17.10.2001 17.10.2001
11 Tallinna linna ja Aktsiaseltsi MRP Linna Liinid vahelise sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu kehtetuks tunnistamine Tlv k 4454 17.10.2001 17.10.2001
12 Liikluskorraldus XXXVII "Kalevi" suursõidu ajal 4. ja 5.juulil 1998 Tlv k 4373 26.06.1998 26.06.1998
13 Tallinna linna ja AS SL - Bussiliinide vahelise sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu kehtetuks tunnistamine Tlv k 4084 27.09.2001 27.09.2001
14 Liikluskorraldus vanalinnapäevadel 03.-06.juunil 1999 Tlv k 4031 26.05.1999 26.05.1999
15 Tallinna linnale kuuluvate äriühingute Tallinna Autobussikoondise AS-i ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS-i mitteosalemine Tallinna ühistranspordi liinikonkursil Tlv k 4030 25.10.2000 25.10.2000
16 Parklate tegevuse korrastamine Tlv k 3245 21.11.1995 21.11.1995
17 Tallinna ühistrantspordi liinikonkursi tingimuste väljatöötamiseks ajutise komisjoni moodustamiseks Tlv k 3243 23.08.2000 23.08.2000
18 Tallinna Linnavalitsuse 23. oktoobri 2002 korralduse nr 2630-k "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine Tlv k 3112 18.12.2002
19 Bussiliinide 77,78,79 piletihinna kehtestamine Tlv k 3104 29.12.1994 29.12.1994
20 Tallinna Linnavalitsuse 30.juuni 1999 korralduse nr 5068-k kehtetuks tunnistamine (tegevuslubade väljastamise komisjoni moodustamine) Tlv k 3076 09.08.2000 09.08.2000

Otsingutingimused
ÕigusharuTransport