Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 877

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad Tlv m 22 12.06.2019 17.06.2019 RT IV, 14.06.2019, 15
2 Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi põhimäärus Tlv m 13 27.03.2019 05.04.2019 RT IV, 02.04.2019, 34
3 Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad Tlv m 44 19.12.2018 24.12.2018 RT IV, 21.12.2018, 67
4 Jalgratta, lõbusõidurongi ja loomveoki kasutamine tasulisel sõitjateveol Tallinnas Tvk m 11 31.05.2018 01.07.2018 RT IV, 12.06.2018, 8
5 Tallinna taksoveonõuded Tvk m 20 15.10.2015 01.11.2015 RT IV, 29.10.2015, 31
6 Tallinna Linnavalitsuse 22. augusti 2012 määruse nr 36 "Sõitjate mugavust ja ohutust tagavad nõuded taksoveol kasutatavatele sõidukitele Tallinnas" kehtetuks tunnistamine Tlv m 32 07.10.2015 17.10.2015 RT IV, 14.10.2015, 13
7 Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad Tvk m 29 13.11.2014 24.11.2014 RT IV, 21.11.2014, 14
8 Traktorite ja liikurmasinate liikluskorraldus Tallinnas Tlv m 181 18.12.2013 30.12.2013 RT IV, 27.12.2013, 2
9 Mootorsõidukite õppesõidu korraldus Tallinnas Tlv m 180 18.12.2013 30.12.2013 RT IV, 27.12.2013, 1
10 Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmise lepingu vorm ja tüüptingimused Tlv m 117 14.08.2013 24.08.2013 RT IV, 21.08.2013, 15
11 Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine Tlv m 32 13.05.2013 24.05.2013 RT IV, 21.05.2013, 52
12 Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad Tvk m 21 21.03.2013 01.04.2013 RT IV, 29.03.2013, 3
13 Tallinna Transpordiameti põhimäärus Tvk m 9 07.02.2013 01.03.2013 RT IV, 14.02.2013, 1
14 Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimäärus Tlv m 8 06.02.2013 11.02.2013 RT IV, 08.02.2013, 94
15 Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu Tvk m 30 20.12.2012 01.01.2013 RT IV, 08.02.2013, 90
16 Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad Tvk m 22 20.09.2012 01.01.2013 RT IV, 08.02.2013, 89
17 Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad Tvk m 12 14.06.2012 21.09.2012
18 Sõitjate mugavust ja ohutust tagavad nõuded taksoveol kasutatavatele sõidukitele Tallinnas Tlv m 36 22.08.2012 01.09.2012 RT IV, 16.04.2013, 6
19 Tallinna taksoveo eeskiri Tvk m 16 19.06.2012 01.09.2012 RT IV, 09.03.2013, 40
20 Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas Tlv m 28 13.06.2012 18.06.2012 RT IV, 16.04.2013, 48

Otsingutingimused
ÕigusharuTransport