Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 4923

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlastest sportlaste Vladislav ˇarovi ja Aleksandr Antonovi ning nende treeneri Oleg Kimi tunnustamiseks ja toetamiseks Tlv k 932 13.06.2018
2 Tallinna linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine Tvk o 76 31.05.2018
3 Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine Tlv k 834 30.05.2018
4 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks Eesti Meestelaulu Seltsile Tlv k 833 30.05.2018
5 Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile Eesti Võrkpalli Liidu korraldatava Tallinna International Vollyball Cup 2018 võistluse kulude osaliseks katmiseks Tlv k 827 30.05.2018
6 Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile tallinlasest olümpiavõitja Mait Riismani matusekulude osaliseks katmiseks Tlv k 826 30.05.2018
7 Raha eraldamine Tallinna Perekonnaseisuametile pea- ja abihoone elektri- ja nõrkvoolupaigaldise ning küttesüsteemi renoveerimise kulude katmiseks Tlv k 825 30.05.2018
8 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks OSAÜHINGULE EESTI RAHVUSLIK STUUDIO FREYJA FILM dokumentaalfilmi "Kas mõistab järeltulev sugu ..." osalisteks tootmiskuludeks Tlv k 768 23.05.2018
9 Raha eraldamine Tallinna Linnakantseleile raamatu "Tallinna arhiivi tagasitoomisest Saksamaalt" väljaandmise kulude katmiseks Tlv k 722 16.05.2018
10 Raha eraldamine Tallinna Kesklinna Valitsusele Narva mnt 77 katuse remondiks Tlv k 721 16.05.2018
11 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks Mittetulundusühingule Eesti Kultuuri Koda kultuuri- ja hariduskongressi korraldamiseks Tlv k 720 16.05.2018
12 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks Stuudio Navona OÜle dokumentaalfilmi "Lagle rännakud" osalisteks tootmiskuludeks Tlv k 719 16.05.2018
13 Raha eraldamine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile Mittetulundusühingu Lootuse Küla toetamiseks Tlv k 663 02.05.2018
14 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks Murtud Rukkilille Ühingule Eesti Kodu Päeva tähistamiseks Tlv k 662 02.05.2018
15 Tallinna teeneka kultuuritegelase preemiate andmine ja raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile Tlv k 596 18.04.2018
16 Tallinna linnale 2018. aastal antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste I jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes Tlv k 592 18.04.2018
17 Raha eraldamine Tallinna Linnaarhiivile raamatu "Tallinna varauusaegsed raamatuköited" väljaandmise kulude katmiseks Tlv k 547 11.04.2018
18 Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile rahvusvaheliste spordivõistluste korraldamise kulude osaliseks katmiseks Tlv k 512 04.04.2018
19 Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile välisprojekti "HEAWATER - Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu" omafinantseeringu tagamiseks Tlv k 480 28.03.2018
20 Tallinna linna 2017.aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2018. eelarveaastasse Tlv k 477 28.03.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuRahandus