Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 4897

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Raha eraldamine Tallinna Ettevõtlusametile toetuse andmiseks Mittetulundusühingule Latitude59 Tlv k 276 21.02.2018
2 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile Heli Sauli matusekulude osaliseks katmiseks Tlv k 275 21.02.2018
3 Raha eraldamine Tallinna Haridusametile toetuse andmiseks Eesti Keemiaseltsile rahvusvahelise teaduskonverentsi BOS 2018 läbiviimise kulude osaliseks katmiseks Tlv k 274 21.02.2018
4 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks Ekspress Meedia AS-le Arvo Pärdi muusika "Peegel peeglis" kontserdi korraldamiseks Tlv k 273 21.02.2018
5 Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile AS Ekspress Meedia korraldatava Korvpalliliiga Tähtede Mängu ürituse kulude osaliseks katmiseks Tlv k 241 14.02.2018
6 Raha eraldamine Tallinna Keskkonnaametile suletud Pääsküla prügila gaasikogumissüsteemi käitamiseks ja hooldamiseks Tlv k 239 14.02.2018
7 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise leping (kutseõppe tasemeõppe toetamine Tallinna Kopli Ametikoolis) Tlv k 236 14.02.2018
8 Noortelaagrite toetamise kord Tvk m 5 08.02.2018 01.03.2018 RT IV, 16.02.2018, 5
9 Korteriühistute koolitustoetuse, ekspertiisitoetuse ja projekti "Roheline õu" raames toetuse andmise kord Tvk m 4 08.02.2018 19.02.2018 RT IV, 16.02.2018, 26
10 Hüvitise maksmine Tlv k 201 05.02.2018
11 Tallinna linnale 2017. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning omatulude ja tegevuskulude suurendamine Tlv k 197 05.02.2018
12 Raha eraldamine Lasnamäe Linnaosa Valitsusele Kultuurikeskus Lindakivi kontserdisaali lava remondiks Tlv k 155 31.01.2018
13 Lootusetute nõuete bilansist väljaviimine Tlv k 154 31.01.2018
14 Tallinna linna 2018. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite jaotus Tlv k 153 31.01.2018
15 Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikute vabastamine maamaksust Tlv k 102 24.01.2018
16 Raha eraldamine Tallinna Linnakantseleile Tlv k 74 17.01.2018
17 Raha eraldamine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile Sihtasutusele Tallinna Lastehaigla kuvöösi ostmiseks Tlv k 2041 20.12.2017
18 Raha eraldamine Mustamäe Linnaosa Valitsusele hüvitise maksmiseks Tlv k 2015 20.12.2017
19 Raha eraldamine Põhja-Tallinna Valitsusele Kari tn 3a kasvanud puu kukkumise tagajärjel tekkinud kahju hüvitamiseks Tlv k 2014 20.12.2017
20 Raha eraldamine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile hüvitise maksmiseks Tlv k 2013 20.12.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuRahandus