Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 14645

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tehnika tn 135, endise kinnistu nr 4624 maa mittetagastamine ning mittetagastatava maa eest kompensatsiooni määramine Tlv k 570 29.04.2019
2 Pärnu mnt 113a asuva endise Pärnu mnt 111, endise kinnistu nr 2390 maa osaline tagastamine Tlv k 279 27.02.2019
3 Niguliste tänav 3, endisel kinnistul nr 584 asuvate ehitiste ja maa tagastamise ning kompenseerimise menetluse lõpetamine Tlv k 107 30.01.2019
4 L. Koidula tn 14a ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine maa osaliseks ostueesõigusega erastamiseks ja maa tagastamine Tlv k 1349 26.09.2018
5 Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 korralduse nr 1532-k "Suislepa tee 11f asuva endise "Nõmme nr 103", endise kinnistu nr 5008 maa osaline tagastamine ja mittetagastatava osa eest kompensatsiooni määramine" muutmine Tlv k 947 20.06.2018
6 Kose põik 5, Kose põik 6, Kose põik 8 ja Kose põik 11 asuvate endise Kose tee 33, endise kinnistu nr 479 maa osaline tagastamine Tlv k 946 20.06.2018
7 Endise kinnistu nr 66 maa mittetagastamine ning mittetagastatava maa eest kompensatsiooni määramine Tlv k 727 23.05.2018
8 Raudtee tn 52c ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 118 31.01.2018
9 Endise Ilvese tn 9, endise kinnistu nr 448 maa mittetagastamine ning mittetagastatava maa eest kompensatsiooni määramine Tlv k 1917 13.12.2017
10 Väina tee 21 asuva elamu osaline tagastamine Tlv k 1694 08.11.2017
11 A.H. Tammsaare tee 131c/2, Aida tn 7, Aida tn 7a, Alvari tn 33a, E. Vilde tee 50/3, Keemia tn 4a, Kivimurru tn 1a, Lasnamäe tn 30c, Mesila tn 3a, Nunne tn 3a, Peterburi tee 4a ja Saku tn 9a maade maksustamishinna määramine Tlv k 1625 25.10.2017
12 Suislepa tee 11f asuva endise "Nõmme nr 103", endise kinnistu nr 5008 maa osaline tagastamine ja mittetagastatava osa eest kompensatsiooni määramine Tlv k 1532 11.10.2017
13 Raba tn 36, Raba tn 38, Raba tn 38a ja Naaritsa tänav T3 asuvate endise Ilvese tn 9, endise kinnistu nr 448 maa osaline tagastamine Tlv k 1458 27.09.2017
14 Endise kinnistu nr 5371 maa mittetagastamine ja kompensatsiooni määramine Tlv k 1189 16.08.2017
15 Endise Ilvese tn 9, endise kinnistu nr 448 maa eest kompensatsiooni määramine Tlv k 818 31.05.2017
16 Endise kinnistu nr 1912 maa mittetagastamine ja kompensatsiooni määramine Tlv k 744 17.05.2017
17 Endisel aadressil Tina tn 9 asunud ehitiste kompenseerimine Tlv k 743 17.05.2017
18 Endise Ilvese tn 9, endise kinnistu nr 448 maa eest kompensatsiooni määramine Tlv k 668 03.05.2017
19 Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2016 korralduse nr 1891-k "Endise kinnistu nr 5138 maa mittetagastamine ja kompensatsiooni määramine" muutmine Tlv k 197 08.02.2017
20 Endise Ilvese tn 9, endise kinnistu nr 448 maa eest kompensatsiooni määramine Tlv k 6 11.01.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuVara tagastamine, kompenseerimine ja asendamine