Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 41

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti 15. veebruari 2010 otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (KORTERIÜHISTU VANA-VIRU 15) Tlv k 598 21.04.2010
2 Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (ettepanekute esitamiseks miljööväärtuslikes piirkondades teostatava ehituskontrolli ja järelevalve tõhustamiseks) Tlv k 495 21.03.2007
3 Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna vanalinna kaitseala I piirkonna arengukava väljatöötamiseks Tlv k 250 08.02.2006
4 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja 22. septembri 2005 käskkirjale nr 1-14/43-Ü esitatud vaide läbivaatamine (Vene tn 40 asuva hoone akende vahetamisega) Tlv k 39 11.01.2006
5 Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2000 korralduse nr 550-k "Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise lubade väljaandmine" muutmine Tlv k 2125 27.10.2004
6 Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise loa väljaandmine Tlv k 716 19.03.2003
7 Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise loa väljaandmine Tlv k 987 03.04.2002 03.04.2002
8 Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise lubade väljaandmine Tlv k 770 13.03.2002 13.03.2002
9 Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise lubade väljaandmine Tlv k 698 06.03.2002 06.03.2002
10 Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise lubade väljandamine Tlv k 321 30.01.2002 30.01.2002
11 Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise lubade väljaandmine Tlv k 4214 03.10.2001 03.10.2001
12 Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise lubade väljaandmine (Kohtu tn 2/Piiskopi tn 2, Pikk tn 42/Olevimägi 11) Tlv k 3352 08.08.2001 08.08.2001
13 Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise lubade väljaandmine Tlv k 2948 27.06.2001 27.06.2001
14 Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise lubade väljaandmine Tlv k 2106 23.05.2001 23.05.2001
15 Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise lubade väljaandmine Tlv k 1567 25.04.2001 25.04.2001
16 Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise lubade väljaandmine Tlv k 1124 28.03.2001 28.03.2001
17 Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise lubade väljaandmine Tlv k 965 14.03.2001 14.03.2001
18 Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise lubade väljaandmine Tlv k 488 14.02.2001 14.02.2001
19 Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise lubade väljastamine Tlv k 5118 27.12.2000 27.12.2000
20 Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal kehtivate kitsenduste muutmise lubade väljaandmine Tlv k 3629 27.09.2000 27.09.2000

Otsingutingimused
ÕigusharuMuinsuskaitse