Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 3003

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Hüvitise maksmine Tlv k 819 12.06.2019
2 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja teenistusest vabastamine Tlv k 798 12.06.2019
3 Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 751 05.06.2019
4 Tallinna Keskkonnaameti juhataja teenistusest vabastamine Tlv k 717 29.05.2019
5 Linnaosade vanemate ametisse nimetamine Tlv k 716 29.05.2019
6 Tallinna Jäätmekeskuse põhimäärus Tlv m 17 22.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 19
7 Tallinna Energiaagentuuri põhimäärus Tlv m 16 22.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 18
8 Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine Tvk o 93 16.05.2019
9 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti põhimäärus Tvk m 9 16.05.2019 01.06.2019 RT IV, 29.05.2019, 2
10 Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 593 02.05.2019
11 Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite jaotus Tlv k 592 29.04.2019
12 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ning Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 566 29.04.2019
13 Linnaosade vanemate ülesannete täitmine Tlv k 564 24.04.2019
14 Linnaosade vanemate teenistussuhte lõppemine ja ülesannete täitmine Tlv k 482 04.04.2019
15 Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenistuskohtade koosseisu muudatus Tlv k 455 03.04.2019
16 Tallinna Jäätmekeskuse juhataja ametisse kinnitamine Tlv k 452 03.04.2019
17 Pirita linnaosa vanema ülesannete täitmine Tlv k 451 27.03.2019
18 Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu ja palgavahemike muudatus Tlv k 413 27.03.2019
19 Käo Tugikeskuse direktori ametisse kinnitamine Tlv k 412 27.03.2019
20 Mustamäe Kultuurikeskuse Kaja juhataja ametisse kinnitamine Tlv k 276 27.02.2019

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna teenistus