Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 2271

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid nõukogu liikmete määramine Tlv k 1876 29.11.2017
2 Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus üldkoosolekul Tlv k 1809 22.11.2017
3 Tallinna Kesklinna vanema 25. septembri 2017 korralduse nr 521 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 1757 15.11.2017
4 AKTSIASELTS-i TALLINNA VESI ja aktsiaseltsi Tallinna Soojus nõukogu liikme määramine Tlv k 1726 08.11.2017
5 2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 32 11.10.2017 01.01.2018 RT IV, 17.10.2017, 44
6 Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse nõukogu liikme määramine ning aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla auditeerija nimetamine Tlv k 1455 20.09.2017
7 Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi 2016. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamise otsustamine Tlv k 958 14.06.2017
8 AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS 2016. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 900 07.06.2017
9 Termaki Autopargi Aktsiaseltsi 2016. majandusaasta aruande kinnitamine, puhaskasumi jaotamise otsustamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine Tlv k 899 07.06.2017
10 Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla 2016. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 898 07.06.2017
11 Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla 2016. majandusaasta aruande kinnitamine, puhaskasumi jaotamise otsustamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine Tlv k 897 07.06.2017
12 Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühingu 2016. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 896 07.06.2017
13 Asutaja- ja liikmeõiguste teostaja määramine Tlv k 895 07.06.2017
14 Tallinna linna esindaja määramine Mittetulundusühingu Helsinki-Tallinn Euregio üldkoosolekule Tlv k 892 07.06.2017
15 Aktsiaseltsi Tallinna Soojus 2016. majandusaasta aruande kinnitamine, puhaskasumi jaotamise otsustamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine Tlv k 817 24.05.2017
16 Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi 2016. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 816 24.05.2017
17 Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid 2016. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 815 24.05.2017
18 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 798 24.05.2017
19 Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus korralisel ja erakorralisel üldkoosolekul Tlv k 789 24.05.2017
20 Linna asutuste toetajate tunnustamine 2017. aastal Tlv k 667 24.04.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuEttevõtlus ja turism