Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 2282

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tulundusühistus (kehtiva ärinimega Eesti Ühistupank) osalemise jätkamise otsustamine ja põhikirja uue projekti heakskiitmine Tvk o 32 08.03.2018
2 Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute juhatuse liikme kandidaatide ning revisjonikomisjoni liikme määramine Tlv k 348 07.03.2018
3 Sihtasutuse Tallinna Hambapolikliinik nõukogu liikme tagasikutsumine Tlv k 302 28.02.2018
4 Aktsiaseltsi Tallinna Soojus ning Tallinna linna sihtasutuste nõukogude liikmete tagasikutsumine ja määramine Tlv k 240 14.02.2018
5 Tallinna Energiaagentuuri säästva energia nõukogu koosseisu kinnitamine ja Tallinna Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine Tlv k 238 14.02.2018
6 Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule, volikogusse ja juhatusse Tvk o 1 25.01.2018
7 Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus üldkoosolekul Tlv k 111 24.01.2018
8 Aktsionäri-, asutaja- ja liikmeõiguste teostaja määramine Tlv k 107 24.01.2018
9 Tallinna linna ja linna osalusega sihtasutuste nõukogude liikmete määramine Tlv k 71 17.01.2018
10 Tallinna linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmete määramine ja tagasikutsumine Tlv k 1964 13.12.2017
11 Tallinna Turgude nõukogu liikmete nimetamine Tlv k 1957 13.12.2017
12 Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid nõukogu liikmete määramine Tlv k 1876 29.11.2017
13 Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus üldkoosolekul Tlv k 1809 22.11.2017
14 Tallinna Kesklinna vanema 25. septembri 2017 korralduse nr 521 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 1757 15.11.2017
15 AKTSIASELTS-i TALLINNA VESI ja aktsiaseltsi Tallinna Soojus nõukogu liikme määramine Tlv k 1726 08.11.2017
16 2018. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused Tlv m 32 11.10.2017 01.01.2018 RT IV, 17.10.2017, 44
17 Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse nõukogu liikme määramine ning aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla auditeerija nimetamine Tlv k 1455 20.09.2017
18 Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi 2016. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamise otsustamine Tlv k 958 14.06.2017
19 AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS 2016. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 900 07.06.2017
20 Termaki Autopargi Aktsiaseltsi 2016. majandusaasta aruande kinnitamine, puhaskasumi jaotamise otsustamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine Tlv k 899 07.06.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuEttevõtlus ja turism