Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 2306

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla nõukogu liikme tagasikutsumine ja määramine ning Sihtasutuse Tallinna Televisioon nõukogu liikme määramine Tlv k 1439 03.10.2018
2 Sihtasutuse Tallinna Teaduspark TEHNOPOL nõukogu liikme tagasikutsumine Tlv k 1223 29.08.2018
3 Tallinna linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmete tagasikutsumine ja määramine Tlv k 1104 13.07.2018
4 Tallinna linna äriühingute ja sihtasutuse nõukogude liikmete määramine Tlv k 1064 27.06.2018
5 Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus üldkoosolekul Tlv k 933 13.06.2018
6 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 927 13.06.2018
7 Välireklaami- või teabekandja paigaldamise taotluse vorm Tlv m 26 13.06.2018 01.01.2019 RT IV, 20.06.2018, 1
8 Ettepaneku tegemine Kultuuriministeeriumile Tallinna Linnavalitsuse esindaja nimetamiseks Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse nõukogusse Tlv k 868 06.06.2018
9 Aktsiaseltsi Tallinna Soojus 2017. majandusaasta aruande kinnitamine, puhaskasumi jaotamise otsustamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine Tlv k 832 30.05.2018
10 AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS 2017. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 831 30.05.2018
11 Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid 2017. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 830 30.05.2018
12 Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi 2017. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 829 30.05.2018
13 Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi 2017. majandusaasta aruande kinnitamine Tlv k 828 30.05.2018
14 AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS nõukogu liikme tagasikutsumine Tlv k 778 23.05.2018
15 Termaki Autopargi Aktsiaseltsi 2017. majandusaasta aruande kinnitamine, puhaskasumi jaotamise otsustamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine Tlv k 777 23.05.2018
16 Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühingu 2017. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 776 23.05.2018
17 Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla 2017. majandusaasta aruande kinnitamine, puhaskasumi jaotamise otsustamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine Tlv k 775 23.05.2018
18 Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla 2017. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 774 23.05.2018
19 Tallinna linna liikmeõiguse teostaja määramine Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus üldkoosolekul Tlv k 682 09.05.2018
20 Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ja Sihtasutuse Tallinna Lastehaigla nõukogu liikme määramine Tlv k 595 18.04.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuEttevõtlus ja turism