Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 2334

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine Tlv k 795 05.06.2019
2 AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS 2018. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 794 05.06.2019
3 Aktsiaseltsi Tallinna Soojus 2018. majandusaasta aruande kinnitamine, puhaskasumi jaotamise otsustamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine Tlv k 793 05.06.2019
4 Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid 2018. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 792 05.06.2019
5 Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi 2018. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 791 05.06.2019
6 Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi 2018. majandusaasta aruande kinnitamine Tlv k 790 05.06.2019
7 Raha eraldamine Tallinna Kultuuriametile toetuse andmiseks MTÜle ESTO 2019 Peakomitee Tlv k 789 05.06.2019
8 Linnaosa valitsuse väljastatavate müügipiletite hinnad Tlv k 786 05.06.2019
9 Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla 2018. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 750 29.05.2019
10 Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühingu 2018. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 749 29.05.2019
11 Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla 2018. majandusaasta aruande kinnitamine, puhaskasumi jaotamise otsustamine ja aktsiaseltsi auditeerija nimetamine Tlv k 748 29.05.2019
12 Termaki Autopargi Aktsiaseltsi 2018. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamise otsustamine Tlv k 747 29.05.2019
13 Tallinna Turgude põhimäärus Tlv m 19 29.05.2019 07.06.2019 RT IV, 04.06.2019, 27
14 Sihtasutuse Õpilasmalev nõukogu liikme määramine Tlv k 667 13.05.2019
15 Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi ja AS-i TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS nõukogu liikme tagasikutsumine ja määramine Tlv k 480 03.04.2019
16 Väikeettevõtja välismessitoetuse andmise kord Tvk m 6 21.03.2019 30.03.2019 RT IV, 27.03.2019, 24
17 Tallinna linna ning linna osalusega äriühingute ja sihtasutuste nõukogude liikmete määramine Tlv k 341 06.03.2019
18 Reklaamimaksu soodustuse andmine (JCDecaux Eesti OÜ) Tlv k 303 27.02.2019
19 Reklaamimaksu soodustuse andmine (Clear Channel Estonia OÜ) Tlv k 272 20.02.2019
20 Aktsiaseltsi Tallinna Tööstuspargid aktsiakapitali suurendamine Tlv k 238 11.02.2019

Otsingutingimused
ÕigusharuEttevõtlus ja turism