|   Tagasi otsingusse

Sirvi teemade järgi

Leht: 1
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara mahakandmine Tlv k 935 13.06.2018
2 Ümera tn 46 äriruumi üürilepingu pikendamine (MTÜ VORTEX EESTI SPORDIKESKUS) Tlv k 930 13.06.2018
3 E. Vilde tee 54 äriruumi üürilepingu pikendamine (LENDLIIS OÜ) Tlv k 929 13.06.2018
4 Mustamäe tee 59 äriruumi üürilepingu pikendamine (OÜ Taldrik) Tlv k 928 13.06.2018
5 Aegna saare sadamahoone Tagamaa tee 1 üürile andmine (Vabatahtlik Reservpäästerühm) Tlv k 909 13.06.2018
6 Tallinna linna omandis oleva Pelguranna tn 58 // Pelgurand kinnisasja jagamine Tlv k 892 13.06.2018
7 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 891 13.06.2018
8 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 890 13.06.2018
9 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 889 13.06.2018
10 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 888 13.06.2018
11 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 887 13.06.2018
12 Tallinna linna omandis olevate Vööri tn 2 ja Logi tänav T2 katastriüksuste osade üürile andmine AS-ile TREV-2 Grupp ja üürilepingu projekti heakskiitmine Tlv k 886 13.06.2018
13 Paldiski mnt 104n, Paldiski mnt 106/1, Paldiski mnt 104a ja Paldiski mnt 106a kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine, isiklikele kasutusõigustele valitsejate määramine ning Tallinna linna omandis oleva Mäekõrtsi tänav T1 kinnisasja koormamine reaalservituudiga Paldiski mnt 104n, Paldiski mnt 106/1, Paldiski mnt 104a ja Paldiski mnt 106a kinnisasjade kasuks Tlv k 885 13.06.2018
14 Tallinna linna omandis oleva Paldiski mnt 100, Mõisa tn 5a, Mõisa tn 4 // Vabaõhumuuseumi tee 3, Vabaõhumuuseumi tee 3b, Mõisa tänav T1, Paldiski mnt 100a, Mõisa tn 1, Mõisa tn 2 ja Mõisa tn 3 kinnisasja ja seda koormava hoonestusõiguse jagamine ning nõusoleku andmine Mõisa tn 4 // Vabaõhumuuseumi tee 3 kinnisasja kaasomandina koormama jääva hoonestusõiguse kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe sõlmimist kajastava märke kinnistusraamatusse kandmiseks Tlv k 884 13.06.2018
15 Pärnu mnt 240 kinnisasjale sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 883 13.06.2018
16 Raua tn 23 äriruumi üürilepingu pikendamine (Mejule OÜ) Tlv k 855 06.06.2018
17 Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduste esitamine (Teresa Mincevic ja Mihkel Plakk pärimisasjad) Tlv k 854 06.06.2018
18 Kotka tn 1-116 korteriomandi müük Tlv k 853 06.06.2018
19 Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele aadresside ja sihtotstarbe määramine Tlv k 842 06.06.2018
20 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 840 06.06.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara