Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 18240

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering ASi kasuks Tlv k 1230 05.09.2018
162 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 10 kinnisasja koormava Veerise tn 10-7 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks Tlv k 1229 05.09.2018
163 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 8 kinnisasja koormava Veerise tn 8-4 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1228 05.09.2018
164 Linnamaadele valitseja määramine Tlv k 1227 05.09.2018
165 Järve tänav T5 kinnisasja ostueesõiguse teostamine Tlv k 1224 29.08.2018
166 Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine (Tallinn, Sõpruse pst 204 korteriühistu) Tlv k 1216 29.08.2018
167 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1207 29.08.2018
168 Tallinna linna omandis oleva Pae tn 18a kinnisasja jagamine ja jagamisel tekkivate kinnisasjade valitseja muutmine Tlv k 1206 29.08.2018
169 Pirita jõeoru maastikukaitsealal asuvatele Eesti Vabariigi omandis olevatele kinnistutele Tallinna linna kasuks seatud isiklikele kasutusõigustele valitsejate määramine Tlv k 1205 29.08.2018
170 Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal asuvatele Eesti Vabariigi omandis olevatele kinnistutele Tallinna linna kasuks seatud isiklikele kasutusõigustele valitsejate määramine Tlv k 1204 29.08.2018
171 E. Vilde tee 91a ja E. Vilde tee 91b kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ning isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine Tlv k 1203 29.08.2018
172 Võsu mnt 39 kinnisasja müük Tlv k 1194 22.08.2018
173 Püünise AÜ 18 (kinnistu nimi Püünis 18) kinnisasja müük Tlv k 1193 22.08.2018
174 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 1182 22.08.2018
175 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1181 22.08.2018
176 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1180 22.08.2018
177 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 1179 22.08.2018
178 Nõusoleku andmine kinnistusraamatu kannete järjekoha muutmiseks Tlv k 1178 22.08.2018
179 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Mirta tn 18 kinnisasja koormava Mirta tn 18-12 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks Tlv k 1177 22.08.2018
180 Männiku tee 106e ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1172 22.08.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara