Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 17849

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 1667 01.11.2017
162 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1666 01.11.2017
163 Tallinna linna omandis oleval Järveotsa tee T4 kinnisasjal asuva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu Ehitajate tee 115) Tlv k 1665 01.11.2017
164 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele ja hoonestusõigusele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 1664 01.11.2017
165 Tallinna linna omandis olevale Arbu tn 1b kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Korteriühistu Arbu 1A kasuks Tlv k 1663 01.11.2017
166 Logi tn 7 ja Paldiski mnt 80a kinnisasjade ning Narva mnt 129b kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine Tlv k 1662 01.11.2017
167 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Läänemere tee 31) Tlv k 1657 25.10.2017
168 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti AS kasuks Tlv k 1634 25.10.2017
169 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Osaühingu GAASIARENDUS kasuks Tlv k 1633 25.10.2017
170 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1632 25.10.2017
171 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1631 25.10.2017
172 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks ja isiklike kasutusõiguste lõpetamine Tlv k 1630 25.10.2017
173 Tallinna linna omandis olevatele Reidi tee T11 ja Reidi tee T2 kinnisasjadele Lootsi tn 13 // 14 // Sadama tn 21 // 25 // Uus-Sadama tn 19 kinnisasja kasuks üleehitamisservituudi seadmine Tlv k 1629 25.10.2017
174 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 5) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1628 25.10.2017
175 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 8) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1627 25.10.2017
176 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 10) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1626 25.10.2017
177 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 22 kinnisasja koormava Veerise tn 22-8 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1624 25.10.2017
178 Peterburi tee 11 äriruumi tasuta kasutusse andmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus) ja volituse andmine Tlv k 1616 18.10.2017
179 Maleva tn 16 äriruumide üürile andmine (EESTI ERINOORSOOTÖÖ ÜHING noOR) Tlv k 1615 18.10.2017
180 Randla tn 13-507 korteriomandi müük Tlv k 1607 18.10.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara