Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 17740

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 22 kinnisasja koormava Veerise tn 22-9 korterihoonestusõiguse kindlaksmääramata osa võõrandamiseks Tlv k 1376 13.09.2017
142 Liivalaia tn 7 äriruumi üürile andmine (Poksiklubi Kalev) Tlv k 1373 06.09.2017
143 Vilisuu tn 7 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Lootus Sinuga) Tlv k 1364 06.09.2017
144 Linnavarale valitseja määramine (J. Smuuli tee 6b) Tlv k 1353 06.09.2017
145 Linnavarale valitseja määramine (Paldiski mnt 151 parkla) Tlv k 1352 06.09.2017
146 Linnavarale valitseja määramine (Ketta tn 4 kuurid) Tlv k 1351 06.09.2017
147 Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduste esitamine (Aleksandr Dunajevi ja Kalle Särg pärimisasjad) Tlv k 1350 06.09.2017
148 Tallinna linna omandis olevale Nõmme tee T1 kinnisasjale üleehitamisservituudi seadmine Tedre tn 38a, Nõmme tee 23a kinnisasja kasuks Tlv k 1335 06.09.2017
149 Tallinna linna omandis olevale Kuldnoka tn 12a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Korteriühistu Kuldnoka 14 kasuks Tlv k 1334 06.09.2017
150 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ja nõusoleku andmine kinnisasja koormava hoonestusõiguse isikliku kasutusõigusega koormamiseks aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 1333 06.09.2017
151 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1332 06.09.2017
152 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 1331 06.09.2017
153 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Osaühingu GAASIARENDUS kasuks Tlv k 1330 06.09.2017
154 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1329 06.09.2017
155 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1328 06.09.2017
156 Tallinna linna omandis oleva Ehitajate tee 152 kinnisasja jagamine ja kinnisasja valitseja muutmine Tlv k 1327 06.09.2017
157 Pirita jõeoru maastikukaitsealal ja Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal asuvatele maaüksustele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine, isiklike kasutusõiguste seadmise võlaõiguslike lepingute projektide heakskiitmine, isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine, Tallinna linna ja keskkonnaministri vaheliste kohtuvaidluste lõpetamise kokkulepete heakskiitmine ja nende allkirjastamiseks volituse andmine Tlv k 1326 06.09.2017
158 J. Sütiste tee 17 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 1325 06.09.2017
159 Valdeku tn 13 hoone ja rajatiste üürile andmine (Nõmme Linnaosa Valitsus) Tlv k 1316 30.08.2017
160 Tallinna linna omandis oleva kinnisasja osa üürile andmine (OÜ Astlanda Ehitus), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Pukile Tlv k 1296 30.08.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara