Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 18240

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1276 12.09.2018
142 Narva mnt 182 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 1275 12.09.2018
143 Kadaka puiestee T13 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 1274 12.09.2018
144 Viirpuu tee 1c ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1266 12.09.2018
145 Rohu tn 14a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1265 12.09.2018
146 Paljassaare tee 93c ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1264 12.09.2018
147 Luste tn 4 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1263 12.09.2018
148 Betooni tn 20b ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1262 12.09.2018
149 Staadioni tn 3 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse isikliku kasutusõigusega koormamiseks Tvk o 127 06.09.2018
150 Sihi tn 26 kinnisasja 1/2 mõttelise osa müük Tvk o 124 06.09.2018
151 Imanta tn 8 kinnisasja müük Tvk o 123 06.09.2018
152 Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduste esitamine (Vladimir Manakovi, Sergey Polyanskiy ja Mart Aderi pärimisasjad) Tlv k 1256 05.09.2018
153 Pärandvarale valitseja määramine (Lilian Siht pärimisasi) Tlv k 1255 05.09.2018
154 Pärandvara vastuvõtmine (Larissa Levina pärimisasi) Tlv k 1254 05.09.2018
155 K. Kärberi tn 23-38 korteriomandi 1/2 mõttelise osa müük Tlv k 1253 05.09.2018
156 Õle tn 16a-14 korteriomandi müük Tlv k 1252 05.09.2018
157 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 16) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1251 05.09.2018
158 Kalevipoja tn 10 äriruumi üürilepingu pikendamine (Mittetulundusühing Nukuteater Avšar) Tlv k 1250 05.09.2018
159 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering ASi kasuks Tlv k 1232 05.09.2018
160 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering ASi kasuks Tlv k 1231 05.09.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara