Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 18009

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Lagedi tee 9 kinnisasja jagamine Tlv k 385 21.03.2018
142 Ehitajate tee 23 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Õppenõustamiskeskus) Tlv k 379 12.03.2018
143 Pärandvarale valitseja määramine (Sergey Chasovskikh pärimisasi) Tlv k 376 12.03.2018
144 Pärandvarale valitseja määramine (Nikolay Klimin pärimisasi) Tlv k 375 12.03.2018
145 Tallinna linnaga ühisomandis oleva kinnisasja mõttelisteks osadeks jagamine ning volituse andmine Priit Pärtelpojale (Yury Klenkovi pärimisasi) Tlv k 374 12.03.2018
146 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 360 12.03.2018
147 Toompuiestee tn 37a // Tallinn-Balti raudteejaama teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 359 12.03.2018
148 Tööstuse tn 47d korteriomanditele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 357 12.03.2018
149 Värsi tn 37 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 352 12.03.2018
150 Kopli tn 30a äriruumi üürilepingu pikendamine (Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn) Tlv k 333 07.03.2018
151 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 315 07.03.2018
152 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 314 07.03.2018
153 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 313 07.03.2018
154 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 10 kinnisasja koormava Veerise tn 10-13 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 312 07.03.2018
155 Paepargi tn 45 kinnisasjale ning Paepargi tn 46 ja Paepargi tn 47 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 311 07.03.2018
156 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (L. Koidula tn 23) Tlv k 305 28.02.2018
157 Pae tn 19/1 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus) Tlv k 294 28.02.2018
158 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ja nõusoleku andmine kinnisasja koormavale hoonestusõigusele isikliku kasutusõiguse seadmiseks ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 289 28.02.2018
159 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 288 28.02.2018
160 Kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ning isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine Tlv k 287 28.02.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara