Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 18113

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 788 30.05.2018
142 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 787 30.05.2018
143 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 786 30.05.2018
144 Vikerlase tn 14d kinnisasja Tallinna linnale omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 785 30.05.2018
145 Valdeku tn 168 kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 784 30.05.2018
146 Sisaski tn 21a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine Tlv k 783 30.05.2018
147 Tihniku tn 2a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 782 30.05.2018
148 Vana turg 1 // Vanaturu kael 12 äriruumide üürilepingu pikendamine (osaühing Starmaker) Tlv k 770 23.05.2018
149 Estonia pst 5a äriruumi üürilepingu pikendamine (Sihtasutus AVATUD EESTI FOND) Tlv k 769 23.05.2018
150 Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Narva mnt 79a ja Nafta tn 5 hoonete lammutamine) Tlv k 767 23.05.2018
151 Linnavarale valitseja määramine (Suur-Sõjamäe tn 42b) Tlv k 750 23.05.2018
152 Linnavarale valitseja määramine (Rüütli tn 20) Tlv k 749 23.05.2018
153 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi kasuks Tlv k 734 23.05.2018
154 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Gaasienergia ASi kasuks Tlv k 733 23.05.2018
155 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Energiaturu Võrguehitus OÜ kasuks Tlv k 732 23.05.2018
156 Ehitajate tee 104 kinnisasjale ja seda koormavale hoonestusõigusele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 731 23.05.2018
157 Toome pst 12 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 730 23.05.2018
158 Tallinna linna omandis oleva Võru tn 11 kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Lasnaidee) Tvk o 65 17.05.2018
159 Ehte tn 9 koolimaja katuse osa üürile andmine (Elisa Eesti AS) Tlv k 717 16.05.2018
160 Karjamaa tn 18 äriruumide üürile andmine (Sihtasutus Avatud Kool) Tlv k 716 16.05.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara