Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 17868

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1931 13.12.2017
122 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1930 13.12.2017
123 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele ja katastriüksusele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1929 13.12.2017
124 Tallinna linna omandis olevale Kanuti aed kinnisasjale üleehitamisservituudi seadmine Aia tn 18 kinnisasja kasuks Tlv k 1928 13.12.2017
125 Tallinna linna omandis olevaid kinnisasju Tallinna linna kasuks koormavate hoonestusõiguste kinnistusraamatust kustutamine Tlv k 1927 13.12.2017
126 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 8 kinnisasja koormava Veerise tn 8-9 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1926 13.12.2017
127 Viru tn 26 asuva Lilleturu äriruumide kasutusse andmine suulisel enampakkumisel Tvk o 174 07.12.2017
128 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Loopealse pst 8 kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks Tvk o 173 07.12.2017
129 Linnavara mahakandmine Tlv k 1914 06.12.2017
130 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 9) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1902 06.12.2017
131 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 2) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1901 06.12.2017
132 Tallinna linna omandis oleva kinnisasja osa üürile andmine (Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetile Tlv k 1900 06.12.2017
133 Lühike jalg 1 // 3 // Rüütli tn 2-9 korteriomandi 4897/12189 mõttelise osa müük Tlv k 1899 06.12.2017
134 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 1888 06.12.2017
135 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Pääsküla Vesi OÜ kasuks Tlv k 1887 06.12.2017
136 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Esmar Vesi OÜ kasuks Tlv k 1886 06.12.2017
137 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1885 06.12.2017
138 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1884 06.12.2017
139 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering ASi kasuks Tlv k 1883 06.12.2017
140 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1882 06.12.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara