Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 17742

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Vabaduse pst 50 koolimaja katuse osa üürile andmine (Tele2 Eesti Aktsiaselts) Tlv k 1451 20.09.2017
122 Selise tn 2a kinnisasjale sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Tehnovõrkude Ehituse OÜ kasuks Tlv k 1425 20.09.2017
123 Raadiku tänav T5 kinnisasjale sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1424 20.09.2017
124 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1423 20.09.2017
125 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1422 20.09.2017
126 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 1421 20.09.2017
127 Lõimise tänav T2 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 1420 20.09.2017
128 Tallinna linna omandis oleva Spordi tn 24a kinnisasja jagamine ja kinnisasja valitseja muutmine Tlv k 1419 20.09.2017
129 Sõle tn 40 äriruumide üürile andmine (MTÜ Tallinna Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing) Tlv k 1402 13.09.2017
130 Ehitise peremehetuks tunnistamine (Arnika tee puurkaev-pumpla) Tlv k 1401 13.09.2017
131 Tallinna linna omandis olevale Pae tn 68a // Paekaare tn 54a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine PAEKAARE 54, 68 KORTERIÜHISTU kasuks Tlv k 1388 13.09.2017
132 Tallinna linna omandis olevale Kuldnoka tn 12a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Korteriühistu Kuldnoka 18 kasuks Tlv k 1387 13.09.2017
133 Tallinna linna omandis olevale Lembitu tn 7a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Lembitu 7 Korteriühistu kasuks Tlv k 1386 13.09.2017
134 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 1385 13.09.2017
135 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Esmar Vesi OÜ kasuks Tlv k 1384 13.09.2017
136 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1383 13.09.2017
137 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaseltsi Telset kasuks Tlv k 1382 13.09.2017
138 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1381 13.09.2017
139 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1380 13.09.2017
140 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Adven Eesti ASi kasuks Tlv k 1379 13.09.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara