Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 18230

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
101 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 1406 03.10.2018
102 Tallinna linna omandis oleva Pärnu maantee T2 kinnisasja jagamine ja jagamisel tekkivate kinnisasjade valitseja muutmine Tlv k 1405 03.10.2018
103 Räime tänav T6 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 1404 03.10.2018
104 Kiikri tn 2a kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 1403 03.10.2018
105 Rannamõisa tee 1a kinnisasjast moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ja Rannamõisa tee 1a kinnisasjast moodustatavale kinnisasjale reaalservituudi seadmise taotlemine Tallinna linnale omandatava kinnisasja kasuks ning kinnisasjadele ja servituudile valitsejate määramine Tlv k 1402 03.10.2018
106 Kiikri tn 2 korteriomanditele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 1401 03.10.2018
107 Tehnika tn 16e ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 1400 03.10.2018
108 Paljassaare põik 1 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 1399 03.10.2018
109 Reisijate tn 11 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1398 03.10.2018
110 Rahumäe tee 8b ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1397 03.10.2018
111 Paljassaare tee 4a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1396 03.10.2018
112 Linnavarale valitseja määramine (Müürivahe tn 4a) Tlv k 1371 26.09.2018
113 Tallinna linna omandis oleva Paljassaare tee 40 kinnisasja jagamine Tlv k 1355 26.09.2018
114 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 20 kinnisasja koormava Veerise tn 20-9 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1354 26.09.2018
115 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1353 26.09.2018
116 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1352 26.09.2018
117 Kirde tn 3a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1350 26.09.2018
118 Pärandvara vastuvõtmine (Heike Siren pärimisasi) Tlv k 1330 19.09.2018
119 Harju tn 13 // Müürivahe tn 2 // Vabaduse väljak 10 hoones asuvate äriruumide tasuta kasutusse andmine Tlv k 1329 19.09.2018
120 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine ASi Kapitel kasuks Tlv k 1315 19.09.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara