Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 18113

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
101 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ja nõusoleku andmine kinnisasja koormavale hoonestusõigusele isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 958 20.06.2018
102 Tallinna linna omandis oleva Paldiski mnt 80b kinnisasja jagamine ja jagamisel tekkivate kinnisasjade valitseja muutmine Tlv k 957 20.06.2018
103 Linnamaale valitseja määramine Tlv k 956 20.06.2018
104 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 20 kinnisasja koormava Veerise tn 20-8 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 955 20.06.2018
105 Linnavara mahakandmine Tlv k 935 13.06.2018
106 Ümera tn 46 äriruumi üürilepingu pikendamine (MTÜ VORTEX EESTI SPORDIKESKUS) Tlv k 930 13.06.2018
107 E. Vilde tee 54 äriruumi üürilepingu pikendamine (LENDLIIS OÜ) Tlv k 929 13.06.2018
108 Mustamäe tee 59 äriruumi üürilepingu pikendamine (OÜ Taldrik) Tlv k 928 13.06.2018
109 Aegna saare sadamahoone Tagamaa tee 1 üürile andmine (Vabatahtlik Reservpäästerühm) Tlv k 909 13.06.2018
110 Tallinna linna omandis oleva Pelguranna tn 58 // Pelgurand kinnisasja jagamine Tlv k 892 13.06.2018
111 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 891 13.06.2018
112 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 890 13.06.2018
113 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 889 13.06.2018
114 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 888 13.06.2018
115 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 887 13.06.2018
116 Tallinna linna omandis olevate Vööri tn 2 ja Logi tänav T2 katastriüksuste osade üürile andmine AS-ile TREV-2 Grupp ja üürilepingu projekti heakskiitmine Tlv k 886 13.06.2018
117 Paldiski mnt 104n, Paldiski mnt 106/1, Paldiski mnt 104a ja Paldiski mnt 106a kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine, isiklikele kasutusõigustele valitsejate määramine ning Tallinna linna omandis oleva Mäekõrtsi tänav T1 kinnisasja koormamine reaalservituudiga Paldiski mnt 104n, Paldiski mnt 106/1, Paldiski mnt 104a ja Paldiski mnt 106a kinnisasjade kasuks Tlv k 885 13.06.2018
118 Tallinna linna omandis oleva Paldiski mnt 100, Mõisa tn 5a, Mõisa tn 4 // Vabaõhumuuseumi tee 3, Vabaõhumuuseumi tee 3b, Mõisa tänav T1, Paldiski mnt 100a, Mõisa tn 1, Mõisa tn 2 ja Mõisa tn 3 kinnisasja ja seda koormava hoonestusõiguse jagamine ning nõusoleku andmine Mõisa tn 4 // Vabaõhumuuseumi tee 3 kinnisasja kaasomandina koormama jääva hoonestusõiguse kaasomandi valdamise ja kasutamise korra kokkuleppe sõlmimist kajastava märke kinnistusraamatusse kandmiseks Tlv k 884 13.06.2018
119 Pärnu mnt 240 kinnisasjale sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 883 13.06.2018
120 Raua tn 23 äriruumi üürilepingu pikendamine (Mejule OÜ) Tlv k 855 06.06.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara