Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 17740

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
81 Sügise tn 11 korteriomandite koosseisu kuuluva kinnisasja osa erakorraline hindamine Tlv k 1587 18.10.2017
82 Kotka tn 12 korteriomanditele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 1586 18.10.2017
83 Juhkentali tn 12 äriruumide üürile andmine (Tallinna Spordiselts Kalev, Mittetulundusühing Spordiklubi "Rafter") Tlv k 1571 11.10.2017
84 Juhkentali tn 12 äriruumide kasutusse andmine (Tallinna Spordi- ja Noorsooamet) Tlv k 1570 11.10.2017
85 Pronksi tn 6 // Raua tn 1 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus) Tlv k 1556 11.10.2017
86 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 14) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1555 11.10.2017
87 Toonela tee 4c korteriomandi (mitteeluruum nr 23) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1554 11.10.2017
88 Toonela tee 4c korteriomandi (mitteeluruum nr 20) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1553 11.10.2017
89 Toonela tee 4c korteriomandi (mitteeluruum nr 19) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1552 11.10.2017
90 Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduse esitamine (Vitali Dubinini pärimisasi) Tlv k 1551 11.10.2017
91 Linnamaale valitseja määramine Tlv k 1543 11.10.2017
92 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 1542 11.10.2017
93 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 1541 11.10.2017
94 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tehnovõrkude Ehituse OÜ kasuks Tlv k 1540 11.10.2017
95 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1539 11.10.2017
96 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1538 11.10.2017
97 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1537 11.10.2017
98 Valdeku tn 13 kinnisasja kasuks seatud reaalservituudi valitseja muutmine Tlv k 1536 11.10.2017
99 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 14 kinnisasja koormava Veerise tn 14-4 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1535 11.10.2017
100 Tallinna linnale kuuluval Pae tänav T4 kinnisasjal asuva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu PAESILLA) Tlv k 1516 04.10.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara