Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 17849

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Mirta tn 31 kinnisasja koormava Mirta tn 31-7 korterihoonestusõiguse isikliku kasutusõigusega koormamiseks Tlv k 163 05.02.2018
42 Mahtra tn 50a korteriomanditele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 159 05.02.2018
43 Trummi tn 23e ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 158 05.02.2018
44 Linnavara valitseja muutmine (Pöörise tn 2) Tlv k 150 31.01.2018
45 Suur-Ameerika tn 3 // Väike-Ameerika tn 4 kinnisasja osa üürile andmine (Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti), linnavara üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jüri Dorbekile Tlv k 149 31.01.2018
46 Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduste esitamine (Alexander Bondarenko ja Valeri Plešatšovi pärimisasjad) Tlv k 145 31.01.2018
47 Pärandvarale valitseja määramine (Aleksander Kavalerovi ja Veera Grjadovkina pärimisasjad) Tlv k 144 31.01.2018
48 Pärandvarale valitseja määramine (Endel-Filibert Kotkase pärimisasi) Tlv k 143 31.01.2018
49 Purjejahi Kalev müük Tlv k 142 31.01.2018
50 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 131 31.01.2018
51 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks ja isiklike kasutusõiguste lõpetamine Tlv k 130 31.01.2018
52 Narva mnt 61 kinnisasjale sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 129 31.01.2018
53 Paldiski mnt 82f kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja Paldiski mnt 82f kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnisasjale ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 128 31.01.2018
54 Kiviranna tee 13 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 127 31.01.2018
55 Keevise tn 1 // Suur-Sõjamäe tn 10a kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 126 31.01.2018
56 Punane tn 48a hoones asuvate äriruumide üürile andmine (Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond) Tlv k 115 24.01.2018
57 Saku tn 7 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Õppenõustamiskeskus) Tlv k 109 24.01.2018
58 Vene tn 5 äriruumi üürilepingu pikendamine (Peetri Grupp OÜ) Tlv k 108 24.01.2018
59 Võidu tn 10-66 korteriomandi müük Tlv k 101 24.01.2018
60 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 86 24.01.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara