Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 17740

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1743 15.11.2017
42 Tallinna linna omandis olevatest Logi tn 7, Logi tn 9, Logi tn 13, Mere pst 18, Mere pst 20, Mere pst 20c, Mere pst 20d, Kalasadama tänav T4, Logi tänav T1 // Rumbi tn T5 // Sadama tänav T1, Logi tänav T2 // Vööri tänav T2 ja Rumbi tänav T4 kinnisasjadest uute kinnisasjade moodustamine ja valitsejate määramine Tlv k 1742 15.11.2017
43 Õismäe tee 130e ja Tallinna linna omandis oleva Õismäe tee 130 kinnisasjade piiride ja pindala muutmine, Õismäe tee 130 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ning kinnisasja koormava hoonestusõiguse tingimuste muutmine Tlv k 1741 15.11.2017
44 Küti tn 4 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 1739 15.11.2017
45 Ehitajate tee 23 äriruumi üürilepingu pikendamine (OÜ PEREARST MARET MISSAMOU) Tlv k 1733 08.11.2017
46 Pikk tn 20 äriruumi üürilepingu pikendamine (Eesti Kunstiakadeemia) Tlv k 1732 08.11.2017
47 Pikk tn 20 äriruumi üürilepingu pikendamine (mittetulundusühing Teine Tants) Tlv k 1731 08.11.2017
48 Sõle tn 40 äriruumide üürile andmine (Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallatav asutus Kristiine Sport) Tlv k 1716 08.11.2017
49 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1704 08.11.2017
50 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1703 08.11.2017
51 Herne tn 30 äriruumi üürile andmine (Tallinna Spordiselts Kalev) Tlv k 1692 01.11.2017
52 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 1667 01.11.2017
53 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1666 01.11.2017
54 Tallinna linna omandis oleval Järveotsa tee T4 kinnisasjal asuva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu Ehitajate tee 115) Tlv k 1665 01.11.2017
55 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele ja hoonestusõigusele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 1664 01.11.2017
56 Tallinna linna omandis olevale Arbu tn 1b kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Korteriühistu Arbu 1A kasuks Tlv k 1663 01.11.2017
57 Logi tn 7 ja Paldiski mnt 80a kinnisasjade ning Narva mnt 129b kinnisasja osa tasuta kasutusse andmine Tlv k 1662 01.11.2017
58 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Läänemere tee 31) Tlv k 1657 25.10.2017
59 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti AS kasuks Tlv k 1634 25.10.2017
60 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Osaühingu GAASIARENDUS kasuks Tlv k 1633 25.10.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara