Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 18113

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Tallinna linna omandis oleva Pae tn 18a kinnisasja jagamine ja jagamisel tekkivate kinnisasjade valitseja muutmine Tlv k 1206 29.08.2018
42 Pirita jõeoru maastikukaitsealal asuvatele Eesti Vabariigi omandis olevatele kinnistutele Tallinna linna kasuks seatud isiklikele kasutusõigustele valitsejate määramine Tlv k 1205 29.08.2018
43 Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal asuvatele Eesti Vabariigi omandis olevatele kinnistutele Tallinna linna kasuks seatud isiklikele kasutusõigustele valitsejate määramine Tlv k 1204 29.08.2018
44 E. Vilde tee 91a ja E. Vilde tee 91b kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ning isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine Tlv k 1203 29.08.2018
45 Võsu mnt 39 kinnisasja müük Tlv k 1194 22.08.2018
46 Püünise AÜ 18 (kinnistu nimi Püünis 18) kinnisasja müük Tlv k 1193 22.08.2018
47 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 1182 22.08.2018
48 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1181 22.08.2018
49 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1180 22.08.2018
50 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 1179 22.08.2018
51 Nõusoleku andmine kinnistusraamatu kannete järjekoha muutmiseks Tlv k 1178 22.08.2018
52 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Mirta tn 18 kinnisasja koormava Mirta tn 18-12 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks Tlv k 1177 22.08.2018
53 Männiku tee 106e ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1172 22.08.2018
54 Kopli tn 76e ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1171 22.08.2018
55 Võru tn 11 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Lasnamäe Huvikool) Tlv k 1167 15.08.2018
56 Martsa tn 2 äriruumi üürilepingu pikendamine (Spordiklubi Garant) Tlv k 1166 15.08.2018
57 Tallinna linna omandis oleva Järve tänav T4 kinnisasja osa üürile andmine (Tänavapuhastuse Aktsiaseltsile), kinnisasja üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jaanus Riibele Tlv k 1149 15.08.2018
58 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele ja hoonestusõigusele isikliku kasutusõiguse seadmine Kaitseliidu kasuks Tlv k 1139 15.08.2018
59 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AS Viimsi Vesi kasuks Tlv k 1138 15.08.2018
60 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1137 15.08.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara