Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 18230

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
21 Imanta tänav T4 kinnisasja ostueesõiguse teostamine Tlv k 1672 21.11.2018
22 Tallinna linnale kuuluval Mustamäe tee 151a kinnisasjal asuva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine Tallinn, Sääse tn 5 korteriühistule Tlv k 1671 21.11.2018
23 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1663 21.11.2018
24 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1662 21.11.2018
25 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1661 21.11.2018
26 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 17) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1660 21.11.2018
27 Aida tn 9 // Kooli tn 10 kinnisasja müük Tvk o 171 15.11.2018
28 Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Vana-Pärnu mnt 9a) Tlv k 1654 14.11.2018
29 Tallinna linnale kuuluval Seli puiestee // Tasuja puiestee kinnisasjal asuva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine (K. Kärberi tn 23 korteriühistu) Tlv k 1645 14.11.2018
30 Ristiku tn 30-2 korteriomandi müük Tlv k 1644 14.11.2018
31 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 1631 14.11.2018
32 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ja nõusoleku andmine kinnisasja koormavale hoonestusõigusele isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1630 14.11.2018
33 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ja nõusoleku andmine kinnisasja koormavale hoonestusõigusele isikliku kasutusõiguse seadmiseks AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1629 14.11.2018
34 Sepa tn 19 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 1628 14.11.2018
35 Paepargi tn 11 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks väljakuulutatud läbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine ning kinnisasjale hoonestusõiguse seadmine Tlv k 1627 14.11.2018
36 J. Koorti tn 16a, Kadaka tee 78j, Kessi tn 2a, Mustamäe tee 59b ja Unna tn 9 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ning katastriüksuste sihtotstarvete määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maade riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1626 14.11.2018
37 Kesktee 58a ja Metsavahi tee 25a ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ning katastriüksuste sihtotstarvete määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maade riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1625 14.11.2018
38 Hõimu tn 23a, Jannseni tn 17a, Liivametsa tn 8 ja N. von Glehni tn 29 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ning katastriüksuste sihtotstarvete määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maade riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1624 14.11.2018
39 Munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Karjamaa tn 9-424) ja eluruumi üldpindala muutmine Tlv k 1614 07.11.2018
40 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja nõusoleku andmine kinnisasja koormavale hoonestusõigusele isikliku kasutusõiguse seadmiseks Tlv k 1594 07.11.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara