Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 18113

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
21 Betooni tn 20b ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1262 12.09.2018
22 Staadioni tn 3 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse tingimuste muutmine ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse isikliku kasutusõigusega koormamiseks Tvk o 127 06.09.2018
23 Sihi tn 26 kinnisasja 1/2 mõttelise osa müük Tvk o 124 06.09.2018
24 Imanta tn 8 kinnisasja müük Tvk o 123 06.09.2018
25 Pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduste esitamine (Vladimir Manakovi, Sergey Polyanskiy ja Mart Aderi pärimisasjad) Tlv k 1256 05.09.2018
26 Pärandvarale valitseja määramine (Lilian Siht pärimisasi) Tlv k 1255 05.09.2018
27 Pärandvara vastuvõtmine (Larissa Levina pärimisasi) Tlv k 1254 05.09.2018
28 K. Kärberi tn 23-38 korteriomandi 1/2 mõttelise osa müük Tlv k 1253 05.09.2018
29 Õle tn 16a-14 korteriomandi müük Tlv k 1252 05.09.2018
30 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 16) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1251 05.09.2018
31 Kalevipoja tn 10 äriruumi üürilepingu pikendamine (Mittetulundusühing Nukuteater Avšar) Tlv k 1250 05.09.2018
32 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering ASi kasuks Tlv k 1232 05.09.2018
33 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering ASi kasuks Tlv k 1231 05.09.2018
34 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering ASi kasuks Tlv k 1230 05.09.2018
35 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 10 kinnisasja koormava Veerise tn 10-7 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks Tlv k 1229 05.09.2018
36 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 8 kinnisasja koormava Veerise tn 8-4 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1228 05.09.2018
37 Linnamaadele valitseja määramine Tlv k 1227 05.09.2018
38 Järve tänav T5 kinnisasja ostueesõiguse teostamine Tlv k 1224 29.08.2018
39 Tallinna linnale kuuluva parkimisrajatise tasuta kasutusse andmine (Tallinn, Sõpruse pst 204 korteriühistu) Tlv k 1216 29.08.2018
40 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1207 29.08.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara