Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 17740

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
21 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja isikliku kasutusõiguse lõpetamine Tlv k 1838 29.11.2017
22 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Tehnovõrkude Ehituse OÜ kasuks Tlv k 1837 29.11.2017
23 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 1836 29.11.2017
24 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine aktsiaseltsi Tallinna Soojus kasuks Tlv k 1835 29.11.2017
25 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1834 29.11.2017
26 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 12 kinnisasja koormava Veerise tn 12-7 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks Tlv k 1833 29.11.2017
27 Estonia pst 4 // G. Otsa tn 9 kinnisasjale Tallinna linna omandis oleva Pärnu mnt 3 kinnisasja kasuks reaalservituudi seadmise taotlemine ja reaalservituudile valitseja määramine Tlv k 1832 29.11.2017
28 Sõle tn 40a äriruumide üürile andmine (Irina Embrichi vehklemisklubi IREM, Eesti Võitlusspordi Ühendus, Mittetulundusühing Orca Swim Club) Tlv k 1811 22.11.2017
29 Võru tn 11 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Spordiklubi Iman) Tlv k 1810 22.11.2017
30 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Tehnovõrkude Ehituse OÜ kasuks Tlv k 1777 22.11.2017
31 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1776 22.11.2017
32 Tallinna linna omandis olevale Õismäe tee õueala 5 kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Korteriühistu Õismäe tee 95 kasuks Tlv k 1775 22.11.2017
33 Tallinna linna omandis olevale Pärnu maantee T1 // Valli tänav kinnisasjale üleehitamisservituudi seadmine Müürivahe tn 34 // Valli tn 4-14 korteriomandi kasuks Tlv k 1774 22.11.2017
34 Tallinna linna omandis oleva Leete tänav kinnisasja koormamine reaalservituudiga Leete tn 17a kinnisasja kasuks Tlv k 1773 22.11.2017
35 Pirita tee 26a kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 1771 22.11.2017
36 Sompa tee 21 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 1770 22.11.2017
37 Kadaka pst 165c ja Kadaka pst 165d kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ning isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine Tlv k 1769 22.11.2017
38 Linnamaadele valitseja määramine Tlv k 1746 15.11.2017
39 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 1745 15.11.2017
40 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1744 15.11.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara