Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 17742

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
201 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja isiklike kasutusõiguste lõpetamine Tlv k 1140 09.08.2017
202 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 22 kinnisasja koormava Veerise tn 22-9 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1139 09.08.2017
203 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Mirta tn 18 kinnisasja koormava Mirta tn 18-7 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1138 09.08.2017
204 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Akadeemia tee 30 kinnisasja koormavale hoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1137 09.08.2017
205 Harju maakonnas Harku vallas Harkujärve külas Paldiski maantee L3 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 1136 09.08.2017
206 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine AL MARE ESTATE OÜ kasuks Tlv k 1113 30.06.2017
207 Taime tn 26 äriruumi üürilepingu pikendamine (Eve Lõõtsmann) Tlv k 1112 30.06.2017
208 Võru tn 11 äriruumi üürilepingu pikendamine (Mittetulundusühing Eesti Aserbaid˛aani Kultuurikeskus Ajdan) Tlv k 1111 30.06.2017
209 Raudtee tn 55 koolimaja katusel asuva torumasti üürile andmine (Telia Eesti AS) Tlv k 1095 30.06.2017
210 Jaama tn 18 äriruumide üürile andmine (Päri-Mari Selts) Tlv k 1086 30.06.2017
211 Jaama tn 18 äriruumide üürile andmine (Nõmme Jaamarestoran OÜ) Tlv k 1085 30.06.2017
212 Noole tn 7a asuva hoone osa kasutusse andmine (Elektrilevi OÜ), kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Raimond Kaljulaidile Tlv k 1084 30.06.2017
213 Purjejahi Kalev müük Tlv k 1083 30.06.2017
214 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 1068 30.06.2017
215 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1067 30.06.2017
216 Pelguranna tn 3 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 1066 30.06.2017
217 Käbi tn 1a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1065 30.06.2017
218 Tallinna linna ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi vahel sõlmitava lepingu ja avalduste projekti heakskiitmine ning J. Koorti tn 23, Linnamäe tee 10, A. H. Tammsaare tee 145, A. H. Tammsaare tee 143b, A. H. Tammsaare tee 147d ja Vabaduse pst 50 kinnistutel asuvatele ehitistele valitseja määramine Tlv k 1062 21.06.2017
219 Lai tn 23 hoone keldrikorruse äriruumide üürilepingu pikendamine (Osaühing Dornse) Tlv k 1059 21.06.2017
220 Ümera tn 46 äriruumi üürilepingu pikendamine (MTÜ VORTEX EESTI SPORDIKESKUS) Tlv k 1046 21.06.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara