Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 18113

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
181 Tallinna linna omandis olevale Linnamäe tee 5a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, Linnamäe tee 5 korteriühistu kasuks Tlv k 636 02.05.2018
182 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 635 02.05.2018
183 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 634 02.05.2018
184 Tiskre tee 13 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 633 02.05.2018
185 Olevimägi tn 10 osas uue korteriomandi tekkimise kokkuleppe ja korteriomandite mõtteliste osade muutmise ja asjaõiguslepingute heakskiitmine ning volituse andmine Jüri Lumpile Tlv k 632 02.05.2018
186 Tallinna linna omandis olevale P. Pinna tn 3b kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinn, P. Pinna tn 3 korteriühistu kasuks Tlv k 611 25.04.2018
187 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 610 25.04.2018
188 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elering ASi kasuks Tlv k 609 25.04.2018
189 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 608 25.04.2018
190 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine ASi Eesti Gaas kasuks Tlv k 607 25.04.2018
191 Sügise tn 11 korteriomandite koosseisu kuuluva kinnisasja osa sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine, kinnisasja jagamine ja kinnisasjadele valitseja määramine Tlv k 606 25.04.2018
192 Wismari tn 21a korteriomanditele sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 605 25.04.2018
193 Suur-Sõjamäe tn 48c kinnisasjale sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 604 25.04.2018
194 Peterburi tee 101b kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine ning Tallinna linna omandis olevale Peterburi tee T7 kinnisasjale parkimisservituudi seadmine Peterburi tee 101b kinnisasja kasuks Tlv k 603 25.04.2018
195 Kesk-Sõjamäe tn 10a // Lennujaama tee 4 // 6 // 10 // 11 // 12 // 14 // Tartu mnt 101 // 103 // Väike-Sõjamäe tn 1a // 2 // 12 // 12a kinnisasjale Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ning isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine Tlv k 602 25.04.2018
196 Kadaka pst 144 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 600 25.04.2018
197 Linnavara valitseja muutmine (Kari tn 13) Tlv k 597 18.04.2018
198 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (J. Koorti tn 23, Linnamäe tee 10, A. H. Tammsaare tee 145, A. H. Tammsaare tee 143b, A. H. Tammsaare tee 147d ja Vabaduse pst 50) Tlv k 591 18.04.2018
199 Maleva tn 16 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Vaimse Tervise Keskus) Tlv k 586 18.04.2018
200 Tallinna linna omandis oleva Viru tn 26 // Musumägi kinnisasja jagamine, isiklike kasutusõiguste tingimuste muutmine ja kinnisasja valitseja muutmine Tlv k 561 18.04.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara