Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 18113

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Pärandvara vastuvõtmine (Heike Siren pärimisasi) Tlv k 1330 19.09.2018
2 Harju tn 13 // Müürivahe tn 2 // Vabaduse väljak 10 hoones asuvate äriruumide tasuta kasutusse andmine Tlv k 1329 19.09.2018
3 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine ASi Kapitel kasuks Tlv k 1315 19.09.2018
4 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1314 19.09.2018
5 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Abara tn 21 kinnisasja koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks ning hoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1313 19.09.2018
6 Vana-Kuuli tn 21 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 1312 19.09.2018
7 Tallinna linna omandis oleva Raudtee tn 73 kinnisasja ja seda koormava hoonestusõiguse jagamine Tlv k 1311 19.09.2018
8 Vilisuu tn 7 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Lootus Sinuga) Tlv k 1301 12.09.2018
9 Linnavara valitseja muutmine (Nõmme-Kase tn 12d) Tlv k 1300 12.09.2018
10 Tallinna linna omandis oleva Sõpruse pst 195 ja Keskuse tn 1 // Sõpruse pst 252 kinnisasjade osade üürile andmine (BellAnita OÜ-le), kinnisasjade osade üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Lauri Laatsile Tlv k 1293 12.09.2018
11 Tallinna linna omandis oleva kinnisasja osa üürile andmine (Porto Franco OÜ), üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetile Tlv k 1292 12.09.2018
12 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi kasuks Tlv k 1278 12.09.2018
13 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1277 12.09.2018
14 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine AKTSIASELTSI TALLINNA VESI kasuks Tlv k 1276 12.09.2018
15 Narva mnt 182 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 1275 12.09.2018
16 Kadaka puiestee T13 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 1274 12.09.2018
17 Viirpuu tee 1c ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1266 12.09.2018
18 Rohu tn 14a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1265 12.09.2018
19 Paljassaare tee 93c ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1264 12.09.2018
20 Luste tn 4 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1263 12.09.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara