Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 18240

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Energate OÜ kasuks Tlv k 1782 12.12.2018
2 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1781 12.12.2018
3 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Tlv k 1780 12.12.2018
4 Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti ASi kasuks Tlv k 1779 12.12.2018
5 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Mirta tn 31 kinnisasja koormava Mirta tn 31-3 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1778 12.12.2018
6 Väike-Paala tn 3a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1777 12.12.2018
7 Vesivärava tn 21a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1776 12.12.2018
8 Punane tn 31b ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1775 12.12.2018
9 Jaan Poska tn 16a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1774 12.12.2018
10 Nikolai von Glehni tn 1 ehitise teeninda- miseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1772 12.12.2018
11 Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine (Sinitiiva tn 2) Tlv k 1754 05.12.2018
12 Pärnu mnt 288b jaamahoone üürile andmine (Nõmme Vaba Aja Keskus) Tlv k 1753 05.12.2018
13 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Esmar Gaas OÜ kasuks Tlv k 1741 05.12.2018
14 Vesipapi tn 7 kinnistu Tallinna linnale tasuta omandamine ning Meriski tänav kinnisasjale ja kinnisasjale kinnistusregistriosa nr 12756750 Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnisasjale ja isiklikule kasutusõigusele valitsejate määramine Tlv k 1740 05.12.2018
15 Pärnamäe tee T4 kinnisasja mõttelise osa ostueesõiguse teostamine Tlv k 1739 05.12.2018
16 Raudtee tn 97a jaamahoone üürile andmine (Nõmme Vaba Aja Keskus) Tlv k 1721 28.11.2018
17 Uus-Maleva tn 7-64 korteriomandi müük Tlv k 1719 28.11.2018
18 Süsta tn 3-11 korteriomandi müük Tlv k 1718 28.11.2018
19 Kopli tn 100b-101 korteriomandi müük Tlv k 1717 28.11.2018
20 Linnamaale valitseja määramine Tlv k 1711 28.11.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara