Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 2195

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Vana-Kuuli tn 21 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 1312 19.09.2018
2 Linnavara valitseja muutmine (Nõmme-Kase tn 12d) Tlv k 1300 12.09.2018
3 Narva mnt 182 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 1275 12.09.2018
4 Kadaka puiestee T13 kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 1274 12.09.2018
5 Pärandvarale valitseja määramine (Lilian Siht pärimisasi) Tlv k 1255 05.09.2018
6 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 16) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1251 05.09.2018
7 Linnamaadele valitseja määramine Tlv k 1227 05.09.2018
8 Tallinna linna omandis oleva Pae tn 18a kinnisasja jagamine ja jagamisel tekkivate kinnisasjade valitseja muutmine Tlv k 1206 29.08.2018
9 Pirita jõeoru maastikukaitsealal asuvatele Eesti Vabariigi omandis olevatele kinnistutele Tallinna linna kasuks seatud isiklikele kasutusõigustele valitsejate määramine Tlv k 1205 29.08.2018
10 Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal asuvatele Eesti Vabariigi omandis olevatele kinnistutele Tallinna linna kasuks seatud isiklikele kasutusõigustele valitsejate määramine Tlv k 1204 29.08.2018
11 E. Vilde tee 91a ja E. Vilde tee 91b kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ning isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine Tlv k 1203 29.08.2018
12 Jumika tee kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 997 27.06.2018
13 Tallinna linna omandis oleva Paldiski mnt 80b kinnisasja jagamine ja jagamisel tekkivate kinnisasjade valitseja muutmine Tlv k 957 20.06.2018
14 Linnamaale valitseja määramine Tlv k 956 20.06.2018
15 Sõle tn 18 äriruumi üürilepingu pikendamine (Artemi Tepi Poksiklubi) Tlv k 810 30.05.2018
16 Niine tn 2 äriruumi üürilepingu pikendamine (Dara Catering Osaühing) Tlv k 809 30.05.2018
17 Linnavarale valitseja määramine (Suur-Sõjamäe tn 42b) Tlv k 750 23.05.2018
18 Linnavarale valitseja määramine (Rüütli tn 20) Tlv k 749 23.05.2018
19 Ehitajate tee 104 kinnisasjale ja seda koormavale hoonestusõigusele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 731 23.05.2018
20 Tallinna linna omandis oleva Tildri tn 10 kinnisasja jagamine ja kinnisasja valitseja muutmine Tlv k 697 16.05.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara / Linnavara valitsemine