Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 266

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Nõusoleku andmine kinnistusraamatu kannete järjekoha muutmiseks Tlv k 1178 22.08.2018
2 Saagi tn 2a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1131 15.08.2018
3 Tallinna linna omandis olevate Maleva tn 18 korteriomandite sulgemine, Maleva tn 18 kinnisasjale uue kinnistusregistri registriosa avamine ning volituste andmine Priit Pärtelpojale Tlv k 1114 08.08.2018
4 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Eduard Vilde tee 69) Tlv k 1096 13.07.2018
5 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (J. Koorti tn 23, Linnamäe tee 10, A. H. Tammsaare tee 145, A. H. Tammsaare tee 143b, A. H. Tammsaare tee 147d ja Vabaduse pst 50) Tlv k 591 18.04.2018
6 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Veerise tn 1) Tlv k 432 21.03.2018
7 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Pihlaka tn 10) Tlv k 431 21.03.2018
8 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Saku tn 7) Tlv k 1246 23.08.2017
9 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Külvi tn 14) Tlv k 1245 23.08.2017
10 Tondi tn 55 kinnistut koormavale hoonestusõigusele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 680 03.05.2017
11 Tallinna linna omandis oleva Astangu tänav T4 kinnisasja koormamine reaalservituudiga Astangu tn 19 kinnisasja kasuks Tlv k 348 08.03.2017
12 Linnavara valitseja muutmine ja valitsema volitatud asutuse määramine (Tammsaare park // Uus turg kinnisasi) Tlv k 1948 21.12.2016
13 Hargi tn 13a kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 1586 26.10.2016
14 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Eduard Vilde tee 69) Tlv k 1579 19.10.2016
15 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Ilmarise tn 17) Tlv k 1288 31.08.2016
16 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja 17. juuni 2015 käskkirja nr 1-14/35 "Tallinna Loomaaia territooriumi kinnisasja osa üürile andmine läbirääkimistega pakkumise teel ja pakkumiskomisjoni moodustamine" osalise kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 1330 09.09.2015
17 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Punane tn 17) Tlv k 1316 09.09.2015
18 Nõusoleku andmine Poordi tn 1, Poordi tn 3 ja Poordi tn 5 kinnistutega seotud kohustuste üleandmiseks ja lõpetamiseks, kinnistutele Tallinna linna kasuks seatud eelmärgete, ostueesõiguste ja hüpoteekide kustutamiseks, isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ning kinnistute väljaehitamise kokkuleppe sõlmimine Tlv k 1074 19.06.2015
19 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks Tlv k 516 08.04.2015
20 Narva mnt 120a, L. Koidula tn 5a, Munga tn 5a, J. Pärna tn 2a, Õpetajate tn 1a, Suur-Kloostri tn 5a ja Rüütli tn 8e ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maade riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1945 22.12.2014

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara / Üldsätted