Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 259

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Saku tn 7) Tlv k 1246 23.08.2017
2 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Külvi tn 14) Tlv k 1245 23.08.2017
3 Tondi tn 55 kinnistut koormavale hoonestusõigusele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine Tlv k 680 03.05.2017
4 Tallinna linna omandis oleva Astangu tänav T4 kinnisasja koormamine reaalservituudiga Astangu tn 19 kinnisasja kasuks Tlv k 348 08.03.2017
5 Linnavara valitseja muutmine ja valitsema volitatud asutuse määramine (Tammsaare park // Uus turg kinnisasi) Tlv k 1948 21.12.2016
6 Hargi tn 13a kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 1586 26.10.2016
7 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Eduard Vilde tee 69) Tlv k 1579 19.10.2016
8 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Ilmarise tn 17) Tlv k 1288 31.08.2016
9 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti juhataja 17. juuni 2015 käskkirja nr 1-14/35 "Tallinna Loomaaia territooriumi kinnisasja osa üürile andmine läbirääkimistega pakkumise teel ja pakkumiskomisjoni moodustamine" osalise kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 1330 09.09.2015
10 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Punane tn 17) Tlv k 1316 09.09.2015
11 Nõusoleku andmine Poordi tn 1, Poordi tn 3 ja Poordi tn 5 kinnistutega seotud kohustuste üleandmiseks ja lõpetamiseks, kinnistutele Tallinna linna kasuks seatud eelmärgete, ostueesõiguste ja hüpoteekide kustutamiseks, isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine ning kinnistute väljaehitamise kokkuleppe sõlmimine Tlv k 1074 19.06.2015
12 Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks Tlv k 516 08.04.2015
13 Narva mnt 120a, L. Koidula tn 5a, Munga tn 5a, J. Pärna tn 2a, Õpetajate tn 1a, Suur-Kloostri tn 5a ja Rüütli tn 8e ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maade riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 1945 22.12.2014
14 Linnamaale valitseja määramine Tlv k 983 18.06.2014
15 Eluruumide üürilepingute pikendamine (Raadiku tn 8/1-39, Raadiku tn 8a/1-33, Raadiku tn 8b/1-119, Raadiku tn 8/2-55 ja Raadiku tn 8a/2-69) Tlv k 689 30.04.2014
16 Tatari tn 6a kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine Tlv k 671 30.04.2014
17 Nõusoleku andmine kinnistusraamatu kannete sisu ja järjekohtade muutmiseks Tlv k 190 12.02.2014
18 Pae tn 56-74 asuvast korteriomandist 4/6 mõttelise osa müük Tlv k 1101 14.08.2013
19 Vara üleandmis-vastuvõtmisakti vorm Tlv m 116 07.08.2013 16.08.2013 RT IV, 13.08.2013, 29
20 Pärnu mnt 470 katastriüksuse aadressi muutmine Nõmme linnaosas Tlv k 941 26.06.2013

Otsingutingimused
ÕigusharuLinnavara / Üldsätted