Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 323

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Osalemine Interreg 2014-2020 Läänemere programmi "SOHJOA - Keskkonnasõbralikule ja isesõitvale viimase miili ühistranspordile üleminek Läänemere regioonis" välisprojektis, sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Tvk o 178 14.12.2017
2 Osalemine EL-i Läänemere programmi välisprojektis "SUMBA - Jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne Läänemere linnades", sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Tvk o 177 14.12.2017
3 Esindajate ja nende asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse Tvk o 176 14.12.2017
4 Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis "Ole koolis - Stay Tuned!" ja volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 144 05.10.2017
5 Osalemine Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteemi välisprojektides "Tallinna Männikäbi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine" ja "Sitsi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine" ning volituste andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 143 05.10.2017
6 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Tallinna linna puuetega inimeste transpordi infosüsteem PIT2" Tvk o 126 05.10.2017
7 Osalemine Euroopa territoriaalse koostöö Läänemere piirkonna programmi välisprojektis "Smart-up BSR" ja volituse andmine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Tvk o 125 05.10.2017
8 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteem" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 124 05.10.2017
9 Tallinna linna, Viimsi valla, Jõelähtme valla ja Maardu linna vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 1487 27.09.2017
10 Osalemine EL struktuurivahendite välisprojektis "PILVEMETS", nõustumine oma-, lisa- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Kultuuriameti juhatajale Tvk o 96 24.08.2017
11 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 95 24.08.2017
12 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Toetatud elamise teenuskohtade loomine esmasesse psühhoosi haigestunutele" ja volituse andmine Tallinna Linnavaraameti juhatajale Tvk o 53 18.05.2017
13 Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis", nõustumine omafinantseerimisega ning volituse andmine Päevakeskus Käo direktorile Tvk o 33 06.04.2017
14 Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine" ning volituste andmine abilinnapeale linnapea ülesannetes ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 16 23.02.2017
15 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 304 22.02.2017
16 Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis "Tegevuste kavandamine koolist väljalangemise ennetamiseks - IMPACT on ESL", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 185 15.12.2016
17 Osalemine EL struktuurivahendite välisprojektis "Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 1614 26.10.2016
18 Osalemine EL Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "FinEstSmartMobility - Helsingi Läänesadama - Tallinna Vanasadama vahelise liikuvuse parandamine nutikate lahenduste abil", sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Tvk o 165 20.10.2016
19 Osalemine EL Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "FinEst Link - Soome-Eesti Transpordiühendus", sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Tvk o 164 20.10.2016
20 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "L. Koidula 23 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 119 25.08.2016

Otsingutingimused
ÕigusharuVälissuhted, koostöö teiste kohaliku omavalitsuse üksustega