Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 330

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Viljandi mnt kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 49 19.04.2018
2 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 36 22.03.2018
3 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn - Reidi tee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 35 22.03.2018
4 Osalemine Interreg 2014-2020 Läänemere programmis "E-TICKETING - Eesti ja Soome elektrooniliste piletimüügisüsteemide ristkasutusvõime loomine" projektiga ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Tvk o 34 22.03.2018
5 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine" ning volituste andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 33 22.03.2018
6 Liikmeõiguste teostaja määramine Eesti Ühistupanga 13. märtsi 2018 korralisele üldkoosolekule Tlv k 349 07.03.2018
7 Osalemine Euroopa Liidu Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "HEAWATER - Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tvk o 28 22.02.2018
8 Osalemine Interreg 2014-2020 Läänemere programmi "SOHJOA - Keskkonnasõbralikule ja isesõitvale viimase miili ühistranspordile üleminek Läänemere regioonis" välisprojektis, sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Tvk o 178 14.12.2017
9 Osalemine EL-i Läänemere programmi välisprojektis "SUMBA - Jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne Läänemere linnades", sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Tvk o 177 14.12.2017
10 Esindajate ja nende asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse Tvk o 176 14.12.2017
11 Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojektis "Ole koolis - Stay Tuned!" ja volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 144 05.10.2017
12 Osalemine Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteemi välisprojektides "Tallinna Männikäbi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine" ja "Sitsi Lasteaia hoone energiatõhususe parandamine" ning volituste andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tvk o 143 05.10.2017
13 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Tallinna linna puuetega inimeste transpordi infosüsteem PIT2" Tvk o 126 05.10.2017
14 Osalemine Euroopa territoriaalse koostöö Läänemere piirkonna programmi välisprojektis "Smart-up BSR" ja volituse andmine Tallinna Ettevõtlusameti juhatajale Tvk o 125 05.10.2017
15 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteem" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 124 05.10.2017
16 Tallinna linna, Viimsi valla, Jõelähtme valla ja Maardu linna vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 1487 27.09.2017
17 Osalemine EL struktuurivahendite välisprojektis "PILVEMETS", nõustumine oma-, lisa- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Kultuuriameti juhatajale Tvk o 96 24.08.2017
18 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 95 24.08.2017
19 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Toetatud elamise teenuskohtade loomine esmasesse psühhoosi haigestunutele" ja volituse andmine Tallinna Linnavaraameti juhatajale Tvk o 53 18.05.2017
20 Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis", nõustumine omafinantseerimisega ning volituse andmine Päevakeskus Käo direktorile Tvk o 33 06.04.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuVälissuhted, koostöö teiste kohaliku omavalitsuse üksustega