Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 46

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sihtasutuse Innove ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (põhikooli riikliku õppekava alusel toimuva eesti keele ja eestikeelse õppe toetamine) Tlv k 618 08.05.2019
2 Tallinna linna ja Välisministeeriumi vahelise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Kruusimäele (toetus Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni gümnaasiumiastme õppekava alusel õpetamise jätkamiseks Tallinna Inglise Kolled˛is) Tlv k 405 20.03.2019
3 Välistoetuse kasutamine "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna 2 "Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 "Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuses 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega Tvk o 121 06.09.2018
4 Liikmeõiguste teostaja määramine Eesti Ühistupanga 13. märtsi 2018 korralisele üldkoosolekule Tlv k 349 07.03.2018
5 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 304 22.02.2017
6 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 1862 03.12.2014
7 Sankt-Peterburgi Valitsuse ja Tallinna Linnavalitsuse vahel sõlmitava kaubandus-majandusliku, teaduslik-tehnilise, kultuuri- ja humanitaarvaldkonna koostöö lepingu ja selle juurde kuuluva programmi 2011.-2015. aastaks heakskiitmine Tvk o 69 05.05.2011
8 Osalemine elukeskkonna arendamise rakenduskava meetme "Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine" välisprojektis "Tallinna Loomaaia keskkonnahariduse keskus", nõustumine omafinantseeringuga ja volituse andmine Anu Kivilole Tvk o 278 02.12.2010
9 Tallinna linna liitumine Intelligentsete Kogukondade Liiduga Tvk o 104 06.05.2010
10 Kavatsuste protokolli "Pekingi Linnavalitsuse ja Tallinna Linnavalitsuse vahel kultuurikoostöö arendamisest Tallinn -Euroopa kultuuripealinn 2011 raames" projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele Tlv k 501 30.03.2010
11 Messitoetuse taotluse ja messil osalemise aruande vormide kinnitamine Tlv m 3 13.01.2010 18.01.2010
12 Osalemine Kesk-Läänemere koostööprogrammi INTERREG IVA välisprojektis "Ringid vees – venekeelsete elanike ja immigrantide integreerimine keskkonnategevuste kaudu", omafinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Tallinna Tvk o 162 03.09.2009
13 Osalemine EL struktuurivahendite meetme "Transpordi infrastruktuuri arendamine" välisprojektides "Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas" ja "Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp" ning volituste andmine Tvk o 161 03.09.2009
14 Osalemine inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Pikk ja kvaliteetne tööelu" meetme 1.3.1 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" välisprojektis "Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks Tvk o 119 11.06.2009
15 Osalemine EL struktuurivahendite meetme "Transpordi infrastruktuuri arendamine" välisprojektis "Veerenni tn – Filtri tee ühendustee ehitamine Tallinnas" ning volituste andmine Deniss Boroditšile ja Ain Valdmannile Tvk o 106 28.05.2009
16 Osalemine välisprojektiga "Tallinna õppenõustamiskeskus" programmis "Õppenõustamissüsteemi arendamine", sildfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Andres Pajulale Tvk o 3 22.01.2009
17 Osalemine INTERREG IVC välisprojektis "Creative Metropoles" sildfinantseerimisega nõustumine ja volituste andmine ettevõtlusameti juhataja Kairi Teniste’le Tvk o 2 22.01.2009
18 Osalemine Läänemere piirkonna programmi 2007–2013 välisprojektis "Balti 21 ökoregioon" ja volituse andmine Toomas Õispuule Tvk o 1 22.01.2009
19 Osalemine Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projektis "CIVITAS MIMOSA – Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks" ja volituste andmine Andres Harjole Tvk o 190 02.10.2008
20 Osalemine Euroopa Komisjoni Rahvatervise Programmi välisprojektis "Alkoholiprobleemidega peredest pärit laste olukorra parandamine" ja volituse andmine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajale Tvk o 189 02.10.2008

Otsingutingimused
ÕigusharuVälissuhted, koostöö teiste kohaliku omavalitsuse üksustega / Muud