Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 31

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Esindajate ja nende asendajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse Tvk o 176 14.12.2017
2 Välisprojektides osalemise kord Tvk m 6 21.02.2008 01.03.2008
3 Osalemine Balti riikide pealinnade foorumi asutamisel Tvk o 26 10.02.2005
4 Tallinna linna liitumine Rahvusvahelise Linnavalgustuse Liiduga (LUCI Liit) Tvk o 142 17.06.2004
5 Phare/Interreg projekti "Balti pealinnad ja Kuningate tee" Tallinna linna poolsete kohustuste täitja määramine Tlv k 680 09.02.2000 09.02.2000
6 Ettepanek Tallinna Vanalinna lülitamiseks UNESCO ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi nimestikku Tvk o 92 15.06.1995 15.06.1995
7 Tallinna ühinemine deklaratsiooniga "Linnad narkootikumide vastu" (" Cities Against Drugs" ) Tvk o 37 22.02.1994 22.02.1994
8 "Tervete linnade projekti" Tallinna komisjoni moodustamine Tvk o 19 10.02.1994 10.02.1994
9 Osalemisest rahvusvaheliste tervisekaitse- ja keskkonnakaitseorganisatsioonide tegevuses Tvk o 07.10.1993 07.10.1993
10 Lähetamisest Saksamaa Liitvabariiki Tlv k 939 23.09.1993 23.09.1993
11 Tallinna ja Schwerini vahelise koostööleppe kinnitamine Tvk o 23.09.1993 23.09.1993
12 Muudatused Tallinna väliskomisjoni koosseisus Tvk o 28.01.1993 28.01.1993
13 Lähetamisest Soome Vabariiki Tlv k 1001 30.10.1992 30.10.1992
14 Tallinna linna alalise väliskomisjoni muutmisest Tvk o 13.08.1992 13.08.1992
15 Muudatustest Tallinna Linnavalitsuse väliskülaliste vastuvõtu korras Tlv k 745 27.07.1992 27.07.1992
16 Dartfordi ja Tallinna vahelise koostööleppe heakskiitmisest Tvk o 02.07.1992 02.07.1992
17 Tallinna linna alalise väliskomisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamisest Tvk o 02.07.1992 02.07.1992
18 Kotka ja Tallinna vahelise koostööleppe heakskiitmisest Tvk o 04.06.1992 04.06.1992
19 Kieli ja Tallinna vahelise koostööleppe heakskiitmisest Tvk o 26.03.1992 26.03.1992
20 Suhete arendamisest Tallinna partnerlinnadega Tvk o 30.01.1992 30.01.1992

Otsingutingimused
ÕigusharuVälissuhted, koostöö teiste kohaliku omavalitsuse üksustega / Üldsätted