Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 772

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Pirita Spordikeskuse direktori ametisse kinnitamine Tlv k 1060 27.06.2018
2 Tallinna linna ja EESTI NOORTE PURJEÕPPESELTSi "STA ESTONIA" vahel sõlmitava heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1039 27.06.2018
3 Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile Eesti Võrkpalli Liidu korraldatava Tallinna International Vollyball Cup 2018 võistluse kulude osaliseks katmiseks Tlv k 827 30.05.2018
4 Noortelaagrite toetamise kord Tvk m 5 08.02.2018 01.03.2018 RT IV, 16.02.2018, 5
5 "Tallinna raamatu" kolleegiumi tegevuse lõpetamine Tlv m 3 10.01.2018 16.01.2018 RT IV, 13.01.2018, 1
6 Tallinna Linnamuuseumi museaalide üleandmine Tvk o 111 07.09.2017
7 EESTI JALGPALLI LIIDU ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse Mihhail Kõlvartile Tlv k 1094 30.06.2017
8 Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia andmine Tlv k 666 24.04.2017
9 Tallinna Tondiraba Huvikooli põhimäärus Tlv m 55 14.12.2016 20.12.2016 RT IV, 17.12.2016, 40
10 Sporditegevuse toetamise lepingu ja toetuse kasutamise aruande vorm Tlv m 51 07.12.2016 01.01.2017 RT IV, 14.12.2016, 17
11 Tallinna Kirjanduskeskuse põhimäärus Tlv m 50 07.12.2016 01.01.2017 RT IV, 14.12.2016, 16
12 Tallinna Kultuuriameti hallatava asutuse Tallinna Kirjanduskeskus asutamine Tvk o 184 01.12.2016
13 Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri Tvk m 19 02.06.2016 13.06.2016 RT IV, 10.06.2016, 5
14 Tallinna Linnateatri direktori ametisse kinnitamine Tlv k 708 11.05.2016
15 Kristiine Tegevuskeskuse põhimäärus Tlv m 28 27.04.2016 06.05.2016 RT IV, 03.05.2016, 27
16 Tallinna Kultuuriameti põhimäärus Tvk m 3 28.01.2016 12.02.2016 RT IV, 09.02.2016, 29
17 Tallinna Vene Muuseumi tegevuse ümberkorraldamine Tvk o 197 10.12.2015
18 Tallinna linna esindaja määramine Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi üldkoosolekule Tlv k 1689 11.11.2015
19 Tallinna Linnavalitsuse 13. märtsi 2013 korralduse nr 320-k muutmine (Mittetulundusühing Eesti Aserbaid˛aani Kultuurikeskus Ajdan) Tlv k 1484 07.10.2015
20 Eesti nüüdisgraafika näituse korraldamisel ja Eduard Wiiralti kunstiauhinna 2015 väljaandmisel osalemine Tlv k 1999 29.12.2014

Otsingutingimused
ÕigusharuKultuur, sport ja noorsootöö