Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 1184

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Nõusoleku andmine elukohajärgse kooli määramiseks Saue valla õpilastele Tlv k 269 21.02.2018
2 Noortelaagrite toetamise kord Tvk m 5 08.02.2018 01.03.2018 RT IV, 16.02.2018, 5
3 Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2018. aastal Tlv m 2 10.01.2018 15.01.2018 RT IV, 12.01.2018, 26
4 Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2018. aastal Tlv m 38 20.12.2017 01.01.2018 RT IV, 23.12.2017, 25
5 Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamis- ning Tallinna Terakese Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1911 06.12.2017
6 Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamis- ning Tallinna Piiri Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1910 06.12.2017
7 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (toetus eesti keele õppe korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes) Tlv k 1909 06.12.2017
8 Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Pääsküla Kooliks Tvk o 167 30.11.2017
9 Riigigümnaasiumite asutamise kohta arvamuse andmine, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tvk o 166 30.11.2017
10 Tallinna Merekalda Kooli ja Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ümberkorraldamis- ning Tallinna Merekalda Kooli lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1812 22.11.2017
11 Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori ametisse kinnitamine Tlv k 1762 22.11.2017
12 Tallinna Kadaka Põhikooli direktori ametisse kinnitamine Tlv k 1761 22.11.2017
13 Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi ümberkorraldamis- ning Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1729 08.11.2017
14 Tallinna Õppenõustamiskeskuse põhimäärus Tlv m 34 18.10.2017 24.10.2017 RT IV, 21.10.2017, 23
15 Tallinna Haridusameti hallatava asutuse Tallinna Õppenõustamiskeskuse asutamine Tvk o 142 05.10.2017
16 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Mihhail Kõlvartile (eesti keele õppe toetamine Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Lasnamäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis) Tlv k 1456 25.09.2017
17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine Tlv m 29 20.09.2017 26.09.2017 RT IV, 23.09.2017, 22
18 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord Tvk m 17 07.09.2017 17.09.2017 RT IV, 14.09.2017, 1
19 Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel Tvk m 15 24.08.2017 02.09.2017 RT IV, 30.08.2017, 3
20 Tallinna Mesimummu Lasteaia direktori ametisse kinnitamine Tlv k 1124 09.08.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuHaridus