Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 1208

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Koolieelse lasteasutuse muude kulude arvestuslik maksumus 2019. aastal Tlv m 41 12.12.2018 01.01.2019
2 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Vadim Belobrovtsevile (eesti keele õppe toetamine Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Lasnamäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis) Tlv k 1768 05.12.2018
3 Sihtasutuse Euroopa Kool nõukogusse esindaja nimetamine Tlv k 1765 05.12.2018
4 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (toetus eesti keele õppe korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes) Tlv k 1656 14.11.2018
5 Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktori ametist vabastamine Tlv k 1586 07.11.2018
6 Lasnamäe Vene Gümnaasiumi direktori ametist vabastamine Tlv k 1517 24.10.2018
7 Tallinna Balletikooli nõunike kogusse esindaja nimetamine Tlv k 1431 03.10.2018
8 Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise Tallinna linna koolidele üleantava vara tasuta võõrandamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale Tlv k 1257 05.09.2018
9 Tallinna Nõmme Huvikooli põhimäärus Tlv m 30 13.07.2018 30.07.2018 RT IV, 27.07.2018, 6
10 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 lisa 1 p 299 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 1041 27.06.2018
11 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 lisa 1 p 37 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 981 20.06.2018
12 Tallinna Nõmme Noortemaja nimetuse muutmine Tvk o 90 14.06.2018
13 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 lisa 1 p 10 "Elukohajärgse kooli määramine "kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 931 13.06.2018
14 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 p 598 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 870 06.06.2018
15 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 p 573 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 869 06.06.2018
16 Sihtasutuse Innove ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (põhikooli riikliku õppekava alusel toimuva eesti keele ja eestikeelse õppe toetamine) Tlv k 867 06.06.2018
17 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (õpilaskodu teenuse osutamine) Tlv k 766 23.05.2018
18 Tallinna Pääsküla Kooli põhimäärus Tlv m 22 16.05.2018 01.09.2018 RT IV, 23.05.2018, 6
19 Tallinna 22. Lasteaia ja Tallinna Lotte Lasteaia ümberkorraldamine Tallinna Lotte Lasteaiaks Tvk o 48 19.04.2018
20 Haabersti Vene Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 21 04.04.2018 13.04.2018 RT IV, 10.04.2018, 48

Otsingutingimused
ÕigusharuHaridus