Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 1201

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise Tallinna linna koolidele üleantava vara tasuta võõrandamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Sepale Tlv k 1257 05.09.2018
2 Tallinna Nõmme Huvikooli põhimäärus Tlv m 30 13.07.2018 30.07.2018 RT IV, 27.07.2018, 6
3 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 lisa 1 p 299 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 1041 27.06.2018
4 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 lisa 1 p 37 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 981 20.06.2018
5 Tallinna Nõmme Noortemaja nimetuse muutmine Tvk o 90 14.06.2018
6 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 lisa 1 p 10 "Elukohajärgse kooli määramine "kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 931 13.06.2018
7 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 p 598 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 870 06.06.2018
8 Tallinna Haridusameti juhataja 14. mai 2018 käskkirja nr 1.-2/176 p 573 "Elukohajärgse kooli määramine" kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 869 06.06.2018
9 Sihtasutuse Innove ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (põhikooli riikliku õppekava alusel toimuva eesti keele ja eestikeelse õppe toetamine) Tlv k 867 06.06.2018
10 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (õpilaskodu teenuse osutamine) Tlv k 766 23.05.2018
11 Tallinna Pääsküla Kooli põhimäärus Tlv m 22 16.05.2018 01.09.2018 RT IV, 23.05.2018, 6
12 Tallinna 22. Lasteaia ja Tallinna Lotte Lasteaia ümberkorraldamine Tallinna Lotte Lasteaiaks Tvk o 48 19.04.2018
13 Haabersti Vene Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 21 04.04.2018 13.04.2018 RT IV, 10.04.2018, 48
14 Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 19 21.03.2018 01.04.2018 RT IV, 29.03.2018, 8
15 Lasnamäe Gümnaasiumi põhimäärus Tlv m 18 21.03.2018 01.04.2018 RT IV, 29.03.2018, 7
16 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (Tallinnas tegutsevate üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide arengu toetamine ning aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste kaudu üldhariduskoolide õpilaste võimete arendamise toetamine) Tlv k 380 12.03.2018
17 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (täiskasvanute täienduskoolitus Tallinna Kopli Ametikoolis 2018. aastal) Tlv k 347 07.03.2018
18 Nõusoleku andmine elukohajärgse kooli määramiseks Saue valla õpilastele Tlv k 269 21.02.2018
19 Noortelaagrite toetamise kord Tvk m 5 08.02.2018 01.03.2018 RT IV, 16.02.2018, 5
20 Koolieelse eralasteasutuse toetuse suurus 2018. aastal Tlv m 2 10.01.2018 15.01.2018 RT IV, 12.01.2018, 26

Otsingutingimused
ÕigusharuHaridus