Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 1589

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Päevakeskuse Käo nimetuse muutmine Tvk o 127 05.10.2017
2 Tallinna rahvastiku tervise edendamise arengukava 2017-2021 Tvk m 19 21.09.2017 26.09.2017 RT IV, 23.09.2017, 34
3 Sotsiaaltransporditeenuse kord Tvk m 16 07.09.2017 01.01.2019 RT IV, 12.09.2017, 56
4 Hooldajatoetuse määrade kehtestamine Tlv m 25 16.08.2017 01.09.2017 RT IV, 23.08.2017, 2
5 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Uus-Sadama tn 16-7) Tlv k 1177 09.08.2017
6 Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (Paagi tn 10-407) Tlv k 1176 09.08.2017
7 Lastekaitsetöötaja ettekirjutuse peale esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 837 31.05.2017
8 Haabersti Sotsiaalkeskuse juhataja ametist vabastamine Tlv k 707 10.05.2017
9 Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (Energia tn 13 korterid 3, 11, 13, 20, 27 ja Sõpruse pst 5-39) Tlv k 662 24.04.2017
10 Sotsiaaleluruumide üürile andmine (Akadeemia tee 32-39, Energia tn 13 korterid 14, 33 ja 34) Tlv k 661 24.04.2017
11 Ravikindlustusega hõlmamata isikutele tervishoiuteenuste osutamise korraldamine Tallinnas Tvk o 152 22.09.2016
12 Tallinna Haigla rajamise kava Tvk o 140 08.09.2016
13 Kristiine Tegevuskeskuse põhimäärus Tlv m 28 27.04.2016 06.05.2016 RT IV, 03.05.2016, 27
14 Mustamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja 23. novembri 2015 otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 72 20.01.2016
15 Tallinna Tugikeskuse Juks põhimäärus Tlv m 1 06.01.2016 15.01.2016 RT IV, 12.01.2016, 2
16 Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2016. aastal Tlv m 54 23.12.2015 08.01.2016 RT IV, 05.01.2016, 43
17 Tallinna Haigla rajamise kava esitamine Tvk o 170 12.11.2015
18 Tallinna tervisenõukogu koosseisu kinnitamine Tlv k 1606 29.10.2015
19 Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad Tvk m 9 28.05.2015 07.06.2015 RT IV, 04.06.2015, 12
20 Sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasu suuruse kehtestamine Tlv k 654 29.04.2015

Otsingutingimused
ÕigusharuTervishoid ja sotsiaalhoolekanne