Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 370

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna liitumine Euroopa pestitsiidivabade linnade võrgustikuga Tvk o 163 01.11.2018
2 Tallinna Keskkonnaameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Tallinn, Tehnika tn 5 korteriühistu) Tlv k 1042 27.06.2018
3 Tallinna jäätmekava 2017-2021 Tvk m 21 05.10.2017 13.10.2017 RT IV, 10.10.2017, 29
4 Merimetsa roheala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri Tvk m 6 06.04.2017 23.04.2017 RT IV, 13.04.2017, 8
5 Tallinna linna ja Kiili valla vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tlv k 1928 21.12.2016
6 Tallinna linna ja Saku valla vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tlv k 1879 14.12.2016
7 Osalemine Interreg Euroopa programmi välisprojektis "INTHERWASTE - piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades", sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tvk o 60 21.04.2016
8 Liikluspindade aadresside korrastamine Haabersti linnaosas Tlv k 1191 19.08.2015
9 Tallinna linna osaluse suurendamine AS-is TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS, aktsiate müügilepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine lepingute alla kirjutamiseks Tvk o 89 29.05.2014
10 Tallinna Linnavalitsuse 23. märtsi 2011 korralduse nr 440-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingu muutmise kokkuleppe heakskiitmine Lasnamäe jäätmeveopiirkonnas nr 11 ning volituse andmine Relo Ligile Tlv k 734 07.05.2014
11 Tallinna Linnavalitsuse 23. märtsi 2011 korralduste nr 439-k ja 441-k muutmine ja korraldatud jäätmeveo lepingute muutmise kokkulepete heakskiitmine Lasnamäe jäätmeveopiirkondades nr 10 ja 12 Tlv k 699 30.04.2014
12 Korraldatud jäätmeveo teenuste hindade kehtestamine Põhja-Tallinna jäätmeveopiirkondades nr 6 ja 7 ning Kesklinna jäätmeveopiirkonnas nr 9 Tlv k 1515 30.10.2013
13 Pääsküla raba kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri Tvk m 55 03.10.2013 14.10.2013 RT IV, 11.10.2013, 68
14 Pääsküla raba kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine Tlv k 1137 21.08.2013
15 Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014-2018 Tlv m 114 07.08.2013 16.08.2013 RT IV, 13.08.2013, 3
16 Tallinna Jäätmekeskuse põhimäärus Tlv m 112 26.06.2013 05.07.2013 RT IV, 02.07.2013, 6
17 Tallinna Keskkonnaameti raieloa nr 15772 ja hoolduslõikusloa nr 15954 peale esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 546 17.04.2013
18 Luha tn 39 ja Luha tn 41 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Tlv k 528 17.04.2013
19 Kadaka tee 74h, Kadaka tee 76d, Kadaka tee 76h ja Kadaka tee 76j kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Mustamäe linnaosas Tlv k 527 17.04.2013
20 Kesklinnas asuvate Juurdeveo tn 24 ja 26 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Tlv k 526 17.04.2013

Otsingutingimused
ÕigusharuKeskkonnakaitse