|   Tagasi otsingusse

Sirvi teemade järgi

Leht: 1
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna, Rannamõisa tee Kinnisvarahalduse OÜ ja OÜ Valser Vara vahel sõlmitava isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu projekti heaks kiitmine Tlv k 1063 27.06.2018
2 Aktsiaseltsile Ida-Tallinna Keskhaigla laenu andmine ja sõlmitava laenulepingu heakskiitmine ning volituse andmine Katrin Kendrale Tlv k 1051 27.06.2018
3 Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimistööde investeeringutoetuse lepingu heakskiitmine ning volituste andmine Tallinna linnapeale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 1050 27.06.2018
4 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1047 27.06.2018
5 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1046 27.06.2018
6 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1045 27.06.2018
7 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1044 27.06.2018
8 Tallinna 22. Lasteaia ja Tallinna Lotte Lasteaia ümberkorraldamiseks komisjoni moodustamine Tlv k 1040 27.06.2018
9 Tallinna linna ja EESTI NOORTE PURJEÕPPESELTSi "STA ESTONIA" vahel sõlmitava heade kavatsuste kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1039 27.06.2018
10 Tallinna linna omandis oleva Pärnu mnt 296 kinnisasja üürile andmine (Osaühing Renott Kivi), kinnisasja üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Grete Šillisele Tlv k 1018 27.06.2018
11 Osalemine Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi projektis "Teadmiste ja kogemuste jagamine liikluse korraldamisel", omafinantseeringuga nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Tlv k 984 20.06.2018
12 Nõude esitamisest loobumine Tlv k 969 20.06.2018
13 Tallinna linna omandis oleva katastriüksuse osa üürile andmine (Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti), üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetile Tlv k 968 20.06.2018
14 "Tallinna arengukava 2021-2030" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine Tvk o 88 14.06.2018
15 Tallinna arengukava 2018−2023 Tvk m 12 14.06.2018 25.06.2018 RT IV, 22.06.2018, 26
16 Volituste andmine Tallinna Transpordiametile riigihanke "Parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ja viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule" korraldamiseks Tlv k 934 13.06.2018
17 Sihtasutuse Innove ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (põhikooli riikliku õppekava alusel toimuva eesti keele ja eestikeelse õppe toetamine) Tlv k 867 06.06.2018
18 Andmekogu "Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteem" asutamine Tvk o 78 31.05.2018
19 Nõusoleku andmine parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ja viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule Tvk o 77 31.05.2018
20 Arvamuse andmine Pärnu maantee T25 maa riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksusele sihtotstarbe ja aadressi määramine Tlv k 793 30.05.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused