|   Tagasi otsingusse

Sirvi teemade järgi

Leht: 1
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 383 12.03.2018
2 Ideekonkursi "Tallinna visuaalsest identiteedist lähtuva ruumilise pildistamistausta loomine Harjumäele" ˛ürii moodustamine ja koosseisu kinnitamine Tlv k 382 12.03.2018
3 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (Tallinnas tegutsevate üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide arengu toetamine ning aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste kaudu üldhariduskoolide õpilaste võimete arendamise toetamine) Tlv k 380 12.03.2018
4 Rahvusvahelise festivali "Tallinna lillefestival" 2018. aastal parimate võistlustööde välja valimiseks ajutise ˛ürii moodustamine Tlv k 378 12.03.2018
5 Tallinna linnaga ühisomandis oleva kinnisasja mõttelisteks osadeks jagamine ning volituse andmine Priit Pärtelpojale (Yury Klenkovi pärimisasi) Tlv k 374 12.03.2018
6 Ühistupanga Asutamise Sihtasutuse rahaliste vahendite kontroll aastatel 2015 ja 2016 Tvk o 31 08.03.2018
7 Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute juhatuse liikme kandidaatide ning revisjonikomisjoni liikme määramine Tlv k 348 07.03.2018
8 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (täiskasvanute täienduskoolitus Tallinna Kopli Ametikoolis 2018. aastal) Tlv k 347 07.03.2018
9 Osalemine Euroopa Liidu Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "HEAWATER - Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tvk o 28 22.02.2018
10 Tallinna linnaga ühisomandis olevate Harjumaal, Jõelähtme vallas, Parasmäe külas asuvate Sepamäe ehitiste mõttelisteks osadeks jagamine ja kaasomandi lõpetamine võõrandamise teel ning volituse andmine Priit Pärtelpojale Tvk o 13 08.02.2018
11 Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 199 05.02.2018
12 2018. aasta riigieelarvelise toetuse kasutamise lepinguga nõustumine ja volituse andmine Toomas Sepale Tlv k 196 05.02.2018
13 Tallinna linna omandis oleva Lubja tn 6 kinnisasja osa üürile andmine (Osaühing Mapri Ehitus), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetile Tlv k 183 05.02.2018
14 Suur-Ameerika tn 3 // Väike-Ameerika tn 4 kinnisasja osa üürile andmine (Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti), linnavara üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jüri Dorbekile Tlv k 149 31.01.2018
15 Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 10 31.01.2018 10.02.2018 RT IV, 07.02.2018, 20
16 Georg Otsa mälestusmärgi rajamine Tvk o 7 25.01.2018
17 Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine Tvk o 6 25.01.2018
18 Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2014 korralduse nr 1018-k ""Tallinna raamatu" kolleegiumi koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine Tlv k 114 24.01.2018
19 Tallinna raekoja tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine Tlv k 113 24.01.2018
20 Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 110 24.01.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused