Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7870

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 1221 16.08.2017
162 Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine vanalinnas lõbusõidurongi teenuse osutamiseks ning lepingu projekti heakskiitmine Tlv k 1187 09.08.2017
163 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1185 09.08.2017
164 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Nafta 16) Tlv k 1180 09.08.2017
165 Tallinna linna valimiskomisjoni asukoha määramine Tlv k 1178 09.08.2017
166 Arvamuse andmine Peterburi tee 90 ja Paneeli tn 2c maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine Tlv k 1146 09.08.2017
167 Arvamuse andmine Lodjapuu tee 9b, Vabaõhukooli tee 20, Vabaõhukooli tee 26a, Kose tee 96, Regati pst 4 ja Regati pst 2a maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine Tlv k 1145 09.08.2017
168 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 22 kinnisasja koormava Veerise tn 22-9 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1139 09.08.2017
169 Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste lahendamise alatise komisjoni moodustamine ning komisjoni põhimääruse kinnitamine Tlv m 24 09.08.2017 15.08.2017 RT IV, 12.08.2017, 27
170 Riiklike perekonnaseisutoimingute tegemiseks volitamise halduslepingu nr 7-3/330-1 lõpetamise kokkuleppe kavandi heakskiitmine ja volituse andmine linnasekretärile Tlv k 1117 30.06.2017
171 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1102 30.06.2017
172 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1101 30.06.2017
173 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1100 30.06.2017
174 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1099 30.06.2017
175 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1098 30.06.2017
176 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1097 30.06.2017
177 Eesti kinnisvarasektori avaliku sektori tellijate ja poliitikakujundajate ühiste kavatsuste deklaratsiooni ehitise digitaalse infomudeli kasutuselevõtmiseks heakskiitmine ning volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1096 30.06.2017
178 EESTI JALGPALLI LIIDU ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse Mihhail Kõlvartile Tlv k 1094 30.06.2017
179 Noole tn 7a asuva hoone osa kasutusse andmine (Elektrilevi OÜ), kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Raimond Kaljulaidile Tlv k 1084 30.06.2017
180 Riigikantselei ja Tallinna linna vahelise koostööleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1063 21.06.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused