Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7816

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Laulupeo 10) Tlv k 767 17.05.2017
162 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 763 17.05.2017
163 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 762 17.05.2017
164 Euroopa Investeerimispangaga sõlmitava finantseerimislepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 761 17.05.2017
165 Tallinna linna ja Maanteeameti vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 759 17.05.2017
166 Tallinna raemedali andmine Tlv k 757 17.05.2017
167 Genti linna ja Tallinna linna vahelise koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale ja Toomas Sepale. Tlv k 738 10.05.2017
168 Õpetajate Kodu eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 736 10.05.2017
169 Sihtasutuse Innove ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (põhikooli riikliku õppekava alusel toimuva eestikeelse õppe ja/või täiendava eesti keele õppe toetamine) Tlv k 734 10.05.2017
170 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (Tallinnas tegutsevate üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide arengu toetamine ning aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste kaudu üldhariduskoolide õpilaste võimete arendamise toetamine) Tlv k 733 10.05.2017
171 Tallinna teenetemärgi andmine Tvk o 46 04.05.2017
172 Tallinna vapimärgi andmine Tvk o 45 04.05.2017
173 Tallinna linna stipendiumite määramine Tlv k 705 03.05.2017
174 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 702 03.05.2017
175 Arvamuse andmine Järvevana tee 7e ja Tervise tn 3 maade riigi omandisse jätmise kohta ja maaüksustele sihtotstarvete määramine Tlv k 635 24.04.2017
176 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 16 kinnisasja koormava Veerise tn 16-3 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks Tlv k 628 24.04.2017
177 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 8 kinnisasja koormavale Pähkli tn 8-4 korterihoonestusõigusele täiendava hüpoteegi seadmiseks Tlv k 627 24.04.2017
178 Õpetajate Kodu eluasemekomisjoni moodustamine ja põhimäärus Tlv m 15 24.04.2017 01.05.2017 RT IV, 28.04.2017, 58
179 Mittetulundusühingute tegevuseks 2015. aastal eraldatud eelarvevahendite kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll Lasnamäe Linnaosa Valitsuses ja Põhja-Tallinna Valitsuses Tvk o 43 20.04.2017
180 Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärused Tvk m 8 20.04.2017 16.10.2017 RT IV, 28.04.2017, 8

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused