Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7942

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamis- ning Tallinna Terakese Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1911 06.12.2017
162 Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamis- ning Tallinna Piiri Lasteaia lõpetamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 1910 06.12.2017
163 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (toetus eesti keele õppe korraldamiseks koolieelsetes lasteasutustes) Tlv k 1909 06.12.2017
164 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 9) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1902 06.12.2017
165 Toonela tee 4b korteriomandi (mitteeluruum nr 2) sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine ja korteriomandile valitseja määramine Tlv k 1901 06.12.2017
166 Tallinna linna omandis oleva kinnisasja osa üürile andmine (Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetile Tlv k 1900 06.12.2017
167 Riigigümnaasiumite asutamise kohta arvamuse andmine, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tvk o 166 30.11.2017
168 Innovatsioonikomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 165 30.11.2017
169 Nõusoleku andmine Narva mnt 95 asuvate äriruumide allüürile andmiseks LPS Global OÜ-le, äriruumi üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Riho Rõõmusele Tlv k 1868 29.11.2017
170 Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 1806 22.11.2017
171 Tallinna Linnavalitsuse liikmete palgaliste ametikohtade määramine ja hüvitiste maksmine Tvk o 164 16.11.2017
172 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine Tvk o 163 16.11.2017
173 Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 162 16.11.2017
174 Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 160 16.11.2017
175 Linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 159 16.11.2017
176 Linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 158 16.11.2017
177 Korra- ja tarbijakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 157 16.11.2017
178 Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 156 16.11.2017
179 Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine Tvk o 155 16.11.2017
180 Linnaosade vanemate teenistusest vabastamine Tlv k 1736 10.11.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused