Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7782

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
161 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (vanglaõppe toetuseks) Tlv k 526 05.04.2017
162 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 498 29.03.2017
163 Tallinna Transpordiameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Kolde pst 40) Tlv k 496 29.03.2017
164 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Postitalu 3 ehitusteatise menetlus) Tlv k 495 29.03.2017
165 Tallinna Kesklinna Valitsuse tegevuse peale (Liivalaia 34 kinnistule reklaamikandja paigaldamise taotlusele kooskõlastuse andmisest keeldumine) esitatud vaide läbivaatamine Tlv k 494 29.03.2017
166 Sihtasutuse Tallinna Televisioon ühiskondliku nõukoja moodustamine ja selle põhimäärus Tlv m 12 29.03.2017 04.04.2017 RT IV, 01.04.2017, 4
167 Nõusoleku andmine Tallinna täisvapi kasutamiseks Tlv k 456 22.03.2017
168 Ajutise komisjoni moodustamine koostöö tegemiseks Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimise I etapi tööde korraldamisel Tlv k 454 22.03.2017
169 Eesti Maaülikooli ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Mihhail Kõlvartile Tlv k 419 13.03.2017
170 Tallinna positiivse programmi 2018-2022 algatamine Tvk o 23 09.03.2017
171 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 387 08.03.2017
172 Tallinna linna ja Välisministeeriumi vahelise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Kruusimäele (toetus Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni gümnaasiumiastme õppekava alusel õpetamise jätkamiseks Tallinna Inglise Kolled˛is) Tlv k 380 08.03.2017
173 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (2016. aasta jooksul Tallinna koolidesse saabunud uussisserändajate keeleõppe toetamine) Tlv k 379 08.03.2017
174 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Pajulale (täiskasvanute täiendkoolitus Tallinna Kopli Ametikoolis 2017. aastal) Tlv k 378 08.03.2017
175 Rahvusvahelise festivali "Tallinna lillefestival" parimate võistlustööde välja valimiseks ˛ürii moodustamine Tlv k 377 08.03.2017
176 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (Tallinna Kunstigümnaasiumi mänguväljaku paigaldamine, spordivahendite paigaldamine, rakiste ehitamine; Tallinna Prantsuse Lütseumi klassiruumide remont ja Vanalinna Hariduskolleegiumi muusikamaja renoveerimine) Tlv k 337 01.03.2017
177 Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna vahel sõlmitava riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Andres Pajulale (ujumise algõppe toetus) Tlv k 336 01.03.2017
178 Tallinna Linnakantselei 2014.-2015. aasta avalike suhete eelarve vahendite kasutamise otstarbekuse ja seaduslikkuse kontroll Tvk o 22 23.02.2017
179 Tallinna Spordikooli tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kontroll aastatel 2014-2015 Tvk o 21 23.02.2017
180 Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava 2017-2027 Tvk m 3 23.02.2017 07.03.2017 RT IV, 04.03.2017, 1

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused