Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7870

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna linna koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Mihhail Kõlvartile Tlv k 1522 04.10.2017
142 Tallinna hankekord Tlv m 30 04.10.2017 10.10.2017 RT IV, 07.10.2017, 66
143 Tallinna linna Peterburi stipendiumi määramine Tlv k 1488 27.09.2017
144 Tallinna linna, Viimsi valla, Jõelähtme valla ja Maardu linna vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 1487 27.09.2017
145 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1484 27.09.2017
146 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Mihhail Kõlvartile (eesti keele õppe toetamine Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Lasnamäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis) Tlv k 1456 25.09.2017
147 Lasnamäe munitsipaalkaupluse majandustegevuse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse kontroll 2014.-2016. aastal Tvk o 116 21.09.2017
148 Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Tvk o 115 21.09.2017
149 Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine Tvk o 114 21.09.2017
150 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse ülesande delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele Tvk m 18 21.09.2017 26.09.2017 RT IV, 23.09.2017, 33
151 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Mirta tn 41 kinnisasja koormava Mirta tn 41-10 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1377 13.09.2017
152 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 22 kinnisasja koormava Veerise tn 22-9 korterihoonestusõiguse kindlaksmääramata osa võõrandamiseks Tlv k 1376 13.09.2017
153 Audiitori määramine Tallinna linna 2017.-2019. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks ja konsultatsiooniteenuste osutamiseks Tvk o 109 07.09.2017
154 Pirita jõeoru maastikukaitsealal ja Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal asuvatele maaüksustele Tallinna linna kasuks isiklike kasutusõiguste seadmise taotlemine, isiklike kasutusõiguste seadmise võlaõiguslike lepingute projektide heakskiitmine, isiklikele kasutusõigustele valitseja määramine, Tallinna linna ja keskkonnaministri vaheliste kohtuvaidluste lõpetamise kokkulepete heakskiitmine ja nende allkirjastamiseks volituse andmine Tlv k 1326 06.09.2017
155 Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärkide Vana-Toomase kujutis ja Vana-Toomas kasutamiseks Tlv k 1307 30.08.2017
156 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1306 30.08.2017
157 Tallinna linna omandis oleva kinnisasja osa üürile andmine (OÜ Astlanda Ehitus), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Pukile Tlv k 1296 30.08.2017
158 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 95 24.08.2017
159 Valimisjaoskondade moodustamine Tlv m 26 23.08.2017 01.09.2017 RT IV, 29.08.2017, 26
160 Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste lahendamise alatise komisjoni koosseisu kinnitamine ning Tallinna Botaanikaaia maaküsimuste lahendamise ajutise komisjoni ning Tallinna linnavalitsuse ajutise komisjoni teemaa omandamisega seotud küsimuste lahendamiseks tegevuse lõpetamine Tlv k 1226 16.08.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused