Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7816

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärgi Vana Toomase kujutis kasutamiseks Tlv k 949 14.06.2017
142 Tallinna linna, Viimsi valla, Jõelähtme valla ja Maardu linna vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 894 07.06.2017
143 Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine Tlv k 893 07.06.2017
144 Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamiseks komisjoni moodustamine Tlv k 869 07.06.2017
145 Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamiseks komisjoni moodustamine Tlv k 868 07.06.2017
146 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (õpilaskodu teenuse osutamise toetamiseks) Tlv k 866 07.06.2017
147 Tallinna linna, AKTSIASELTSI TALLINNA VESI ja United Utilities (Tallinn) B.V vahel sõlmitud lepingute muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tvk o 62 01.06.2017
148 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2016. aasta tööaruanne Tvk o 61 01.06.2017
149 Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2027 Tvk m 11 01.06.2017 10.06.2017 RT IV, 07.06.2017, 29
150 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 841 31.05.2017
151 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Kaasiku tn 12) Tlv k 814 24.05.2017
152 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 17. jaanuari 2017 ehitusloa nr 1712271/01024 ja 8. veebruari 2017 ehitusluba nr 1712271/02134 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (Vuti tn 52 ja Mooni tn 75) Tlv k 813 24.05.2017
153 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 811 24.05.2017
154 Liikmeõigusi teostava isiku määramine Eesti Ühistupanga 30. mai 2017 erakorralisele üldkoosolekule Tlv k 810 24.05.2017
155 Laste- ja noortesõbraliku linna nõukogu koosseis Tlv k 799 24.05.2017
156 Nõusoleku andmine Põhja pst 27a asuvate ruumide allüürile andmiseks OÜ-le ARS PROJEKT, üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Liina Ojale Tlv k 796 24.05.2017
157 Kokkuleppe heakskiitmine Tallinna linna ja Maa-ameti vaheliste kohtuvaidluste lõpetamiseks ja selle allkirjastamiseks volituse andmine Tlv k 792 24.05.2017
158 Tallinna linnaga ühisomandis oleva Harjumaal Rae vallas Vaida alevikus asuva Saare tee 17-3 eluruumi mõttelisteks osadeks jagamine ja kaasomandi lõpetamine võõrandamise teel ning volituse andmine Priit Pärtelpojale Tvk o 57 18.05.2017
159 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi eelarve kasutamise kontroll 2015.-2016. aastal Tvk o 56 18.05.2017
160 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Toetatud elamise teenuskohtade loomine esmasesse psühhoosi haigestunutele" ja volituse andmine Tallinna Linnavaraameti juhatajale Tvk o 53 18.05.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused