Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7782

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
141 Arvamuse andmine Järvevana tee 7e ja Tervise tn 3 maade riigi omandisse jätmise kohta ja maaüksustele sihtotstarvete määramine Tlv k 635 24.04.2017
142 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 16 kinnisasja koormava Veerise tn 16-3 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks Tlv k 628 24.04.2017
143 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 8 kinnisasja koormavale Pähkli tn 8-4 korterihoonestusõigusele täiendava hüpoteegi seadmiseks Tlv k 627 24.04.2017
144 Õpetajate Kodu eluasemekomisjoni moodustamine ja põhimäärus Tlv m 15 24.04.2017 01.05.2017 RT IV, 28.04.2017, 58
145 Mittetulundusühingute tegevuseks 2015. aastal eraldatud eelarvevahendite kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll Lasnamäe Linnaosa Valitsuses ja Põhja-Tallinna Valitsuses Tvk o 43 20.04.2017
146 Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärused Tvk m 8 20.04.2017 16.10.2017 RT IV, 28.04.2017, 8
147 Eesti Noorsootöö Keskuse ning Tallinna Spordi- ja Noorsooameti vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Rein Ilvesele Tlv k 613 19.04.2017
148 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (J. Kappeli tn 7) Tlv k 577 12.04.2017
149 Kaubamärkide RAEPRESS, PEALINN ja STOLITSA registreerimine Tallinna Linnakantselei nimele Tlv k 576 12.04.2017
150 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 572 12.04.2017
151 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 571 12.04.2017
152 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 570 12.04.2017
153 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 569 12.04.2017
154 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 568 12.04.2017
155 Tallinna linna ja Croneman OÜ vahel sõlmitava reaalservituudi lõpetamise, reaalservituudi seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu heakskiitmine ning volituse andmine Anu Hallik-Jürgensteinile Tlv k 554 12.04.2017
156 Tallinna laste- ja noortesõbralike arengutingimuste edendamise komisjoni 2016. aasta tegevuse aruanne ja komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 553 12.04.2017
157 Harju Maavalitsuse ja Tallinna linna vahelise alaealiste komisjonile riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Mihhail Kõlvartile Tlv k 552 12.04.2017
158 Eesti Vabariigi 100. juubeliaastaks Voldemar ja Elfriede Lenderile mälestusmärgi rajamise ajutise komisjoni moodustamine Tlv k 532 05.04.2017
159 Tallinna Kommunaalameti 26. jaanuaril 2017 väljastatud projekteerimistingimuste nr 245390 peale esitatud vaide läbivaatamine (Mustamäe tee 201) Tlv k 530 05.04.2017
160 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 529 05.04.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused