Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7816

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
121 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1098 30.06.2017
122 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1097 30.06.2017
123 Eesti kinnisvarasektori avaliku sektori tellijate ja poliitikakujundajate ühiste kavatsuste deklaratsiooni ehitise digitaalse infomudeli kasutuselevõtmiseks heakskiitmine ning volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1096 30.06.2017
124 EESTI JALGPALLI LIIDU ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse Mihhail Kõlvartile Tlv k 1094 30.06.2017
125 Noole tn 7a asuva hoone osa kasutusse andmine (Elektrilevi OÜ), kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Raimond Kaljulaidile Tlv k 1084 30.06.2017
126 Riigikantselei ja Tallinna linna vahelise koostööleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1063 21.06.2017
127 Tallinna linna ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi vahel sõlmitava lepingu ja avalduste projekti heakskiitmine ning J. Koorti tn 23, Linnamäe tee 10, A. H. Tammsaare tee 145, A. H. Tammsaare tee 143b, A. H. Tammsaare tee 147d ja Vabaduse pst 50 kinnistutel asuvatele ehitistele valitseja määramine Tlv k 1062 21.06.2017
128 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Pajulale (haridusliku lõimumise mitteformaalse õppe tegevuste toetamine Tallinna üldhariduskoolides) Tlv k 1058 21.06.2017
129 Ainulitsentsilepingu heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1056 21.06.2017
130 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1055 21.06.2017
131 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1054 21.06.2017
132 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1053 21.06.2017
133 Tallinna Kultuuriameti juhataja 8. mai 2017 käskkirja nr TKA-14/15 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (Mittetulundusühing KULTUURIKOKTEIL) Tlv k 1047 21.06.2017
134 Eesti Juudiusu Koguduse ja Tallinna linna vahel 19. detsembril 2002 sõlmitud mitteeluruumide üürilepingu nr 8-29/03/01 muutmine (Karu tn 16) ning volituse andmine Andres Pajulale Tlv k 1045 21.06.2017
135 Tallinna linna ja Aktsiaseltsi TTP vahel sõlmitava hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest loobumise ja kahju hüvitamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tlv k 1043 21.06.2017
136 Tallinna Botaanikaaia maaküsimuste lahendamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 1021 21.06.2017
137 Taotluse esitamine Vabariigi Valitsusele Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Lasnamäe Gümnaasiumi paindliku keele- ja aineõppe pilootprogrammi algatamiseks Tvk o 94 20.06.2017
138 Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja 2017. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine Tvk o 80 15.06.2017
139 Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 Tvk m 12 15.06.2017 30.06.2017 RT IV, 27.06.2017, 16
140 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 952 14.06.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused