Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7783

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
101 Eesti Juudiusu Koguduse ja Tallinna linna vahel 19. detsembril 2002 sõlmitud mitteeluruumide üürilepingu nr 8-29/03/01 muutmine (Karu tn 16) ning volituse andmine Andres Pajulale Tlv k 1045 21.06.2017
102 Tallinna linna ja Aktsiaseltsi TTP vahel sõlmitava hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest loobumise ja kahju hüvitamise kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale Tlv k 1043 21.06.2017
103 Tallinna Botaanikaaia maaküsimuste lahendamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 1021 21.06.2017
104 Taotluse esitamine Vabariigi Valitsusele Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Lasnamäe Gümnaasiumi paindliku keele- ja aineõppe pilootprogrammi algatamiseks Tvk o 94 20.06.2017
105 Tallinna Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja 2017. aasta valimisteks valimisringkondade arvu, piiride ja mandaatide arvu kindlaksmääramine Tvk o 80 15.06.2017
106 Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 Tvk m 12 15.06.2017 30.06.2017 RT IV, 27.06.2017, 16
107 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 952 14.06.2017
108 Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärgi Vana Toomase kujutis kasutamiseks Tlv k 949 14.06.2017
109 Tallinna linna, Viimsi valla, Jõelähtme valla ja Maardu linna vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile Tlv k 894 07.06.2017
110 Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muutmine Tlv k 893 07.06.2017
111 Tallinna Piiri Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Kaseke ümberkorraldamiseks komisjoni moodustamine Tlv k 869 07.06.2017
112 Tallinna Terakese Lasteaia ja Tallinna Lasteaia Südameke ümberkorraldamiseks komisjoni moodustamine Tlv k 868 07.06.2017
113 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (õpilaskodu teenuse osutamise toetamiseks) Tlv k 866 07.06.2017
114 Tallinna linna, AKTSIASELTSI TALLINNA VESI ja United Utilities (Tallinn) B.V vahel sõlmitud lepingute muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tvk o 62 01.06.2017
115 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2016. aasta tööaruanne Tvk o 61 01.06.2017
116 Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017-2027 Tvk m 11 01.06.2017 10.06.2017 RT IV, 07.06.2017, 29
117 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 841 31.05.2017
118 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Kaasiku tn 12) Tlv k 814 24.05.2017
119 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 17. jaanuari 2017 ehitusloa nr 1712271/01024 ja 8. veebruari 2017 ehitusluba nr 1712271/02134 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (Vuti tn 52 ja Mooni tn 75) Tlv k 813 24.05.2017
120 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 811 24.05.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused