Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7942

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
101 Päästeameti ja Tallinna linna vahel riigieelarveliste toetuste kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tõnis Mölderile Tlv k 546 11.04.2018
102 Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 545 11.04.2018
103 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 542 11.04.2018
104 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 541 11.04.2018
105 Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava muutmine Tlv k 540 11.04.2018
106 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele püstitada aukodanik Jaan Krossi 100. sünniaastapäevaks 2020. aastal talle mälestusmärk. Tvk o 45 05.04.2018
107 Tallinna linna, Saue linna ja Saue valla vaheliste koostöölepingute lõpetamine ning Saue vallaga uue koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tlv k 514 04.04.2018
108 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (vanglaõppe toetuseks) Tlv k 511 04.04.2018
109 Tallinna linna ja mittetulundusühingu Eesti Pensionäride Ühenduste Liit vahel sõlmitava heade kavatsuste kokkuleppe heakskiitmine ning volituse andmine Tõnis Mölderile Tlv k 510 04.04.2018
110 Tallinna Linnavalitsuse 13. detsembri 2017 korralduse nr 1957-k "Tallinna Turgude nõukogu liikmete nimetamine" kehtetuks tunnistamine Tlv k 481 28.03.2018
111 Käo Tugikeskuse põhimäärus Tlv m 20 28.03.2018 08.04.2018 RT IV, 05.04.2018, 17
112 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 36 22.03.2018
113 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn - Reidi tee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 35 22.03.2018
114 Osalemine Interreg 2014-2020 Läänemere programmis "E-TICKETING - Eesti ja Soome elektrooniliste piletimüügisüsteemide ristkasutusvõime loomine" projektiga ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Tvk o 34 22.03.2018
115 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine" ning volituste andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 33 22.03.2018
116 Tallinna linna ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 439 21.03.2018
117 Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine Euroopa rohelise pealinna tiitlile kandideerimise tegevuste koordineerimiseks Tlv k 430 21.03.2018
118 Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 383 12.03.2018
119 Ideekonkursi "Tallinna visuaalsest identiteedist lähtuva ruumilise pildistamistausta loomine Harjumäele" ˛ürii moodustamine ja koosseisu kinnitamine Tlv k 382 12.03.2018
120 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (Tallinnas tegutsevate üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide arengu toetamine ning aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste kaudu üldhariduskoolide õpilaste võimete arendamise toetamine) Tlv k 380 12.03.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused