Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7816

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
101 Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärkide Vana-Toomase kujutis ja Vana-Toomas kasutamiseks Tlv k 1307 30.08.2017
102 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1306 30.08.2017
103 Tallinna linna omandis oleva kinnisasja osa üürile andmine (OÜ Astlanda Ehitus), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Pukile Tlv k 1296 30.08.2017
104 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 95 24.08.2017
105 Valimisjaoskondade moodustamine Tlv m 26 23.08.2017 01.09.2017 RT IV, 29.08.2017, 26
106 Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste lahendamise alatise komisjoni koosseisu kinnitamine ning Tallinna Botaanikaaia maaküsimuste lahendamise ajutise komisjoni ning Tallinna linnavalitsuse ajutise komisjoni teemaa omandamisega seotud küsimuste lahendamiseks tegevuse lõpetamine Tlv k 1226 16.08.2017
107 Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 1221 16.08.2017
108 Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine vanalinnas lõbusõidurongi teenuse osutamiseks ning lepingu projekti heakskiitmine Tlv k 1187 09.08.2017
109 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1185 09.08.2017
110 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tegevuse peale esitatud vaide läbivaatamine (Nafta 16) Tlv k 1180 09.08.2017
111 Tallinna linna valimiskomisjoni asukoha määramine Tlv k 1178 09.08.2017
112 Arvamuse andmine Peterburi tee 90 ja Paneeli tn 2c maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine Tlv k 1146 09.08.2017
113 Arvamuse andmine Lodjapuu tee 9b, Vabaõhukooli tee 20, Vabaõhukooli tee 26a, Kose tee 96, Regati pst 4 ja Regati pst 2a maade riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksustele sihtotstarvete ja aadresside määramine Tlv k 1145 09.08.2017
114 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 22 kinnisasja koormava Veerise tn 22-9 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1139 09.08.2017
115 Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste lahendamise alatise komisjoni moodustamine ning komisjoni põhimääruse kinnitamine Tlv m 24 09.08.2017 15.08.2017 RT IV, 12.08.2017, 27
116 Riiklike perekonnaseisutoimingute tegemiseks volitamise halduslepingu nr 7-3/330-1 lõpetamise kokkuleppe kavandi heakskiitmine ja volituse andmine linnasekretärile Tlv k 1117 30.06.2017
117 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1102 30.06.2017
118 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1101 30.06.2017
119 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1100 30.06.2017
120 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1099 30.06.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused