Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7783

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
81 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Veerise tn 22 kinnisasja koormava Veerise tn 22-9 korterihoonestusõiguse võõrandamiseks ning korterihoonestusõigusele hüpoteegi seadmiseks Tlv k 1139 09.08.2017
82 Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste lahendamise alatise komisjoni moodustamine ning komisjoni põhimääruse kinnitamine Tlv m 24 09.08.2017 15.08.2017 RT IV, 12.08.2017, 27
83 Riiklike perekonnaseisutoimingute tegemiseks volitamise halduslepingu nr 7-3/330-1 lõpetamise kokkuleppe kavandi heakskiitmine ja volituse andmine linnasekretärile Tlv k 1117 30.06.2017
84 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1102 30.06.2017
85 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1101 30.06.2017
86 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1100 30.06.2017
87 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1099 30.06.2017
88 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1098 30.06.2017
89 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1097 30.06.2017
90 Eesti kinnisvarasektori avaliku sektori tellijate ja poliitikakujundajate ühiste kavatsuste deklaratsiooni ehitise digitaalse infomudeli kasutuselevõtmiseks heakskiitmine ning volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1096 30.06.2017
91 EESTI JALGPALLI LIIDU ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse Mihhail Kõlvartile Tlv k 1094 30.06.2017
92 Noole tn 7a asuva hoone osa kasutusse andmine (Elektrilevi OÜ), kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Raimond Kaljulaidile Tlv k 1084 30.06.2017
93 Riigikantselei ja Tallinna linna vahelise koostööleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1063 21.06.2017
94 Tallinna linna ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi vahel sõlmitava lepingu ja avalduste projekti heakskiitmine ning J. Koorti tn 23, Linnamäe tee 10, A. H. Tammsaare tee 145, A. H. Tammsaare tee 143b, A. H. Tammsaare tee 147d ja Vabaduse pst 50 kinnistutel asuvatele ehitistele valitseja määramine Tlv k 1062 21.06.2017
95 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Andres Pajulale (haridusliku lõimumise mitteformaalse õppe tegevuste toetamine Tallinna üldhariduskoolides) Tlv k 1058 21.06.2017
96 Ainulitsentsilepingu heakskiitmine ja volituse andmine Taavi Aasale Tlv k 1056 21.06.2017
97 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1055 21.06.2017
98 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1054 21.06.2017
99 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 1053 21.06.2017
100 Tallinna Kultuuriameti juhataja 8. mai 2017 käskkirja nr TKA-14/15 kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide läbivaatamine (Mittetulundusühing KULTUURIKOKTEIL) Tlv k 1047 21.06.2017

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused