Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7926

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
81 Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine Georg Otsa mälestusmärgi rajamiseks Tlv k 590 18.04.2018
82 Thbilisi linna ja Tallinna linna koostööleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale Tlv k 589 18.04.2018
83 Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu ja selle lisa heakskiitmine ning volituse andmine abilinnapea Aivar Riisalule Tlv k 588 18.04.2018
84 Skoone bastioni ala arendamise ajutise komisjoni moodustamine Tlv k 548 11.04.2018
85 Päästeameti ja Tallinna linna vahel riigieelarveliste toetuste kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tõnis Mölderile Tlv k 546 11.04.2018
86 Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 545 11.04.2018
87 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 542 11.04.2018
88 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 541 11.04.2018
89 Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava muutmine Tlv k 540 11.04.2018
90 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele püstitada aukodanik Jaan Krossi 100. sünniaastapäevaks 2020. aastal talle mälestusmärk. Tvk o 45 05.04.2018
91 Tallinna linna, Saue linna ja Saue valla vaheliste koostöölepingute lõpetamine ning Saue vallaga uue koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tlv k 514 04.04.2018
92 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (vanglaõppe toetuseks) Tlv k 511 04.04.2018
93 Tallinna linna ja mittetulundusühingu Eesti Pensionäride Ühenduste Liit vahel sõlmitava heade kavatsuste kokkuleppe heakskiitmine ning volituse andmine Tõnis Mölderile Tlv k 510 04.04.2018
94 Tallinna Linnavalitsuse 13. detsembri 2017 korralduse nr 1957-k "Tallinna Turgude nõukogu liikmete nimetamine" kehtetuks tunnistamine Tlv k 481 28.03.2018
95 Käo Tugikeskuse põhimäärus Tlv m 20 28.03.2018 08.04.2018 RT IV, 05.04.2018, 17
96 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 36 22.03.2018
97 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn - Reidi tee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 35 22.03.2018
98 Osalemine Interreg 2014-2020 Läänemere programmis "E-TICKETING - Eesti ja Soome elektrooniliste piletimüügisüsteemide ristkasutusvõime loomine" projektiga ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Tvk o 34 22.03.2018
99 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine" ning volituste andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 33 22.03.2018
100 Tallinna linna ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 439 21.03.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused