Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7916

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
61 Tallinna linna ja Pekingi linna koostööleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale Tlv k 683 09.05.2018
62 Tallinna raemedali andmine Tlv k 667 02.05.2018
63 Tallinna linna ja Välisministeeriumi vahelise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Toomas Kruusimäele (toetus Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni gümnaasiumiastme õppekava alusel õpetamise jätkamiseks Tallinna Inglise Kolledžis) Tlv k 665 02.05.2018
64 Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude muutmine Tlv k 661 02.05.2018
65 Olevimägi tn 10 osas uue korteriomandi tekkimise kokkuleppe ja korteriomandite mõtteliste osade muutmise ja asjaõiguslepingute heakskiitmine ning volituse andmine Jüri Lumpile Tlv k 632 02.05.2018
66 Sügise tn 11 korteriomandite koosseisu kuuluva kinnisasja osa sundvõõrandamise kokkuleppemenetluse kokkuleppeakti projekti heakskiitmine, volituse andmine, kinnisasja jagamine ja kinnisasjadele valitseja määramine Tlv k 606 25.04.2018
67 Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "Koosloome ja liitreaalsus linnaplaneerimises (Augmented Urbans)", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale Tvk o 50 19.04.2018
68 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Viljandi mnt kergliiklustee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 49 19.04.2018
69 Tallinna teenetemärgi andmine Tvk o 47 19.04.2018
70 Tallinna vapimärgi andmine Tvk o 46 19.04.2018
71 Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine Georg Otsa mälestusmärgi rajamiseks Tlv k 590 18.04.2018
72 Thbilisi linna ja Tallinna linna koostööleppe projekti heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale Tlv k 589 18.04.2018
73 Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu ja selle lisa heakskiitmine ning volituse andmine abilinnapea Aivar Riisalule Tlv k 588 18.04.2018
74 Skoone bastioni ala arendamise ajutise komisjoni moodustamine Tlv k 548 11.04.2018
75 Päästeameti ja Tallinna linna vahel riigieelarveliste toetuste kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Tõnis Mölderile Tlv k 546 11.04.2018
76 Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni koosseisu muutmine Tlv k 545 11.04.2018
77 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 542 11.04.2018
78 Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Tlv k 541 11.04.2018
79 Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava muutmine Tlv k 540 11.04.2018
80 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele püstitada aukodanik Jaan Krossi 100. sünniaastapäevaks 2020. aastal talle mälestusmärk. Tvk o 45 05.04.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused