Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7916

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Osalemine Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi projektis "Teadmiste ja kogemuste jagamine liikluse korraldamisel", omafinantseeringuga nõustumine ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Tlv k 984 20.06.2018
42 Nõude esitamisest loobumine Tlv k 969 20.06.2018
43 Tallinna linna omandis oleva katastriüksuse osa üürile andmine (Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti), üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetile Tlv k 968 20.06.2018
44 "Tallinna arengukava 2021-2030" koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine Tvk o 88 14.06.2018
45 Tallinna arengukava 2018−2023 Tvk m 12 14.06.2018 25.06.2018 RT IV, 22.06.2018, 26
46 Volituste andmine Tallinna Transpordiametile riigihanke "Parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ja viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule" korraldamiseks Tlv k 934 13.06.2018
47 Sihtasutuse Innove ning Tallinna linna vahelise koostöölepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (põhikooli riikliku õppekava alusel toimuva eesti keele ja eestikeelse õppe toetamine) Tlv k 867 06.06.2018
48 Andmekogu "Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteem" asutamine Tvk o 78 31.05.2018
49 Nõusoleku andmine parkimistasu maksmise korraldamise, kontrollimise ja viivistasu määramise õiguse üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule Tvk o 77 31.05.2018
50 Arvamuse andmine Pärnu maantee T25 maa riigi omandisse jätmise kohta ning maaüksusele sihtotstarbe ja aadressi määramine Tlv k 793 30.05.2018
51 Tihniku tn 2a ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta Tlv k 782 30.05.2018
52 Tallinna linna ja Helsingi linna koostöö kohta sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale Tlv k 780 28.05.2018
53 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (õpilaskodu teenuse osutamine) Tlv k 766 23.05.2018
54 Nõusoleku andmine Tallinna kaubamärkide Vana-Toomase kujutis ja Vana-Toomas kasutamiseks Tlv k 763 23.05.2018
55 Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimise finantseerimise koostöölepingu muutmise heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna linnapeale Tlv k 726 16.05.2018
56 Tallinna linna ja Moldova Vabariigi Suursaatkonna kultuurikoostöö kokkuleppe projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vadim Belobrovtsevile Tlv k 725 16.05.2018
57 Tallinna raemedali andmine Tlv k 724 16.05.2018
58 Tallinna raemedali andmine Tlv k 723 16.05.2018
59 Tallinna linna stipendiumite määramine Tlv k 685 09.05.2018
60 Rail Balticu projektiga seotud linnade ja regioonide koostöö kohta sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi heakskiitmine ja volituste andmine Andrei Novikovile Tlv k 684 09.05.2018

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused