Kasutaja  
Parool

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Prindi    |   Tagasi otsingusse
Akte kokku: 7870

Sirvi teemade järgi

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
41 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn - Reidi tee" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 35 22.03.2018
42 Osalemine Interreg 2014-2020 Läänemere programmis "E-TICKETING - Eesti ja Soome elektrooniliste piletimüügisüsteemide ristkasutusvõime loomine" projektiga ning volituse andmine Tallinna Transpordiameti juhatajale Tvk o 34 22.03.2018
43 Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis "Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine" ning volituste andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tvk o 33 22.03.2018
44 Tallinna linna ja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi vahel sõlmitava kokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale Tlv k 439 21.03.2018
45 Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine Euroopa rohelise pealinna tiitlile kandideerimise tegevuste koordineerimiseks Tlv k 430 21.03.2018
46 Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine Tlv k 383 12.03.2018
47 Ideekonkursi "Tallinna visuaalsest identiteedist lähtuva ruumilise pildistamistausta loomine Harjumäele" ˛ürii moodustamine ja koosseisu kinnitamine Tlv k 382 12.03.2018
48 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (Tallinnas tegutsevate üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide arengu toetamine ning aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste kaudu üldhariduskoolide õpilaste võimete arendamise toetamine) Tlv k 380 12.03.2018
49 Rahvusvahelise festivali "Tallinna lillefestival" 2018. aastal parimate võistlustööde välja valimiseks ajutise ˛ürii moodustamine Tlv k 378 12.03.2018
50 Tallinna linnaga ühisomandis oleva kinnisasja mõttelisteks osadeks jagamine ning volituse andmine Priit Pärtelpojale (Yury Klenkovi pärimisasi) Tlv k 374 12.03.2018
51 Ühistupanga Asutamise Sihtasutuse rahaliste vahendite kontroll aastatel 2015 ja 2016 Tvk o 31 08.03.2018
52 Mittetulundusühingu Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute juhatuse liikme kandidaatide ning revisjonikomisjoni liikme määramine Tlv k 348 07.03.2018
53 Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Pajulale (täiskasvanute täienduskoolitus Tallinna Kopli Ametikoolis 2018. aastal) Tlv k 347 07.03.2018
54 Osalemine Euroopa Liidu Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "HEAWATER - Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu", oma- ja sildfinantseerimisega nõustumine ning volituse andmine Tallinna Keskkonnaameti juhatajale Tvk o 28 22.02.2018
55 Tallinna linnaga ühisomandis olevate Harjumaal, Jõelähtme vallas, Parasmäe külas asuvate Sepamäe ehitiste mõttelisteks osadeks jagamine ja kaasomandi lõpetamine võõrandamise teel ning volituse andmine Priit Pärtelpojale Tvk o 13 08.02.2018
56 Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjoni koosseisu kinnitamine Tlv k 199 05.02.2018
57 2018. aasta riigieelarvelise toetuse kasutamise lepinguga nõustumine ja volituse andmine Toomas Sepale Tlv k 196 05.02.2018
58 Tallinna linna omandis oleva Lubja tn 6 kinnisasja osa üürile andmine (Osaühing Mapri Ehitus), kinnisasja osa üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Vladimir Svetile Tlv k 183 05.02.2018
59 Suur-Ameerika tn 3 // Väike-Ameerika tn 4 kinnisasja osa üürile andmine (Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti), linnavara üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Jüri Dorbekile Tlv k 149 31.01.2018
60 Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus Tlv m 10 31.01.2018 10.02.2018 RT IV, 07.02.2018, 20

Otsingutingimused
ÕigusharuLinna valitsemise üldküsimused